Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Jess Bailey Designs z Pexels | Pexels
Added on: 12.01.2022
Deadline for applications: 31.01.2022

Nagroda Found in Translation Award

Institutions:
Target groups:
Translators

Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku zapraszają do zgłaszania kandydatów do tegorocznej edycji nagrody Found in Translation, przyznawanej autorowi/autorce najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski.

Do zgłoszenia kwalifikują się przekłady, które ukazały się w formie książkowej w 2021 roku. 

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wyboru kandydata, jego dane adresowe oraz dane adresowe zgłaszającego. Nominujący mogą również wraz ze zgłoszeniem przesłać przetłumaczoną przez kandydata książkę w wersji elektronicznej. 

Kandydatów należy zgłaszać do Instytutu Książki na adres mailowy biuro@instytutksiazki.pl. 

Termin nadsyłania kandydatur upływa 31 stycznia 2022 roku.

Nagrodę stanowi dyplom, miesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2.000 PLN oraz przelot do i z Krakowa – fundowane przez Instytut Książki, a także nagroda pieniężna wynosząca 16.000 PLN fundowana w równych częściach przez IK, IKP w Londynie i IKP w Nowym Jorku.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 31 stycznia 2022 roku.

Nagrodę stanowi dyplom, miesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2.000 PLN oraz przelot do i z Krakowa – fundowane przez Instytut Książki, a także nagroda pieniężna wynosząca 16.000 PLN fundowana w równych częściach przez IK, IKP w Londynie i IKP w Nowym Jorku.

Information

Added on:
12 January 2022; 13:03 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
12 January 2022; 13:03 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.