Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Emily z Pexels | Pexels
Added on: 12.01.2022
Deadline for applications: 25.01.2022

Nagroda Wielkiego Kalibru

Wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zaprasza do składania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu na najlepszą polską powieść kryminalną lub sensacyjną opublikowaną przez polskiego autora w języku polskim w roku 2021.

Nagroda wynosi 25 000 złotych. Zostanie wręczona 28 maja 2022 roku we Wrocławiu w czasie uroczystej gali Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2022.

Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 7 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na adres organizatora. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2021 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski. Nadesłane książki muszą być opatrzone numerem ISBN.

Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 25 stycznia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Książki należy nadsyłać na adres: EMG Ewa Mańkowska-Grin, Portal Kryminalny, 31-055 Kraków, ul. Miodowa 6/1 z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2022. Na adres mailowy ewa.dabrowska@portalkryminalny.pl należy wysłać informację na temat zgłaszanych tytułów (wydawca, autor i tytuł książki).

Spośród nadesłanych książek jurorzy nominują do NWK siedem powieści i prześlą swoje nominacje do organizatora do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Nominacje zostaną ogłoszone  do dnia 5 maja 2022 roku.

Information

Added on:
12 January 2022; 12:45 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
12 January 2022; 12:47 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.