Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 25.11.2018
Deadline for applications: 18.12.2018

Program im. Profesor Wilhelminy Iwanowskiej

Target groups:
PhD Students

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy.

Ideą programu jest to, aby osoby wyłonione w konkursie mogły poza granicami Polski odbyć część studiów doktoranckich, zrealizować etap programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej. 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 6 maja 2019 roku. Pierwsze wyjazdy można będzie realizować od początku września.

Wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

 

Information

Added on:
25 November 2018; 12:51 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
25 November 2018; 12:51 (Piotr Bordzoł)

See also

09.01.2021

Staże zagraniczne NAWA i NCN

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki zapraszają do składania wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich (NAWA PRELUDIUM BIS 1). 

20.11.2019

Program imienia Iwanowskiej (NAWA)

W ramach programu doktoranci mogą realizować trwający od 3 do 12 miesięcy pobyt w uznanych ośrodkach naukowych na całym świecie. Doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich, prowadzić badania naukowe, pozyskiwać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić zajęcia dydaktyczne lub realizować inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej.

10.04.2018

Program imienia Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie im. Bekkera. Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

05.04.2019

Polonista – Program dla studentów polonistyki i studiów polskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w nowym Programie skierowanym do obcokrajowców. Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwusemestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.