Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. ThisIsEngineering z Pexels
Added on: 09.05.2021
Deadline for applications: 30.07.2021

Solidarni z naukowcami z Białorusi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nowy konkurs „Solidarni z naukowcami”, realizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). To inicjatywa wspierająca projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi.

Konkurs adresowany jest do organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę, mających umowy z NAWA, na podstawie których przyznano środki na stypendia dla obywateli Białorusi w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

Na sfinansowanie projektów w konkursie NCBR przeznaczyło 6,25 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 5 maja do 30 lipca 2021 roku, a wyników można spodziewać się w IV kwartale 2021 roku. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ze względu na specyfikę konkursu składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej oraz pomiaru działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, określonych w Podręczniku Frascati wg klasyfikacji OECD:

  1. Nauki przyrodnicze
  2. Nauki inżynieryjne i techniczne
  3. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
  4. Nauki rolnicze
  5. Nauki społeczne
  6. Nauki humanistyczne

Celem zachęcenia polskich i białoruskich naukowców do współpracy nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń tematycznych.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do NCBR przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: solidarniznaukowcami@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

 

Information

Added on:
9 May 2021; 13:14 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
9 May 2021; 13:14 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.