Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 12.09.2017
Deadline for applications: 15.10.2017

Staże w instytucjach kultury

Institutions:
Target groups:
Students, PhD Students, Others

Rusza nabór w konkursie "Staże w instytucjach kultury" realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Studenci i absolwenci mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie formularza pomiędzy 4 a 15 października. Edycja Jesienno-Zimowa potrwa od 18 października do 2 marca.

Staże są bezpłatne.

Celem programu jest umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury. Konkurs wspiera instytucje kultury w realizacji bieżących zadań, a także przyczynia się do przygotowania nowej, kompetentnej kadry dla instytucji, organizacji i firm działających w sektorze kultury. 

Stażysta może wybrać 2 miejsca odbywania stażu. Instytucja pierwszego wyboru będzie rozpatrywana w pierwszej kolejności. W przypadku gdyby kandydat nie spełniał warunków stawianych przez instytucję, pod uwagę wzięta będzie instytucja drugiego wyboru.

Po zakończeniu naboru, w dniach 16-17 października wysyłana będzie informacja o wyniku rekrutacji. Instytucje do których zostaną skierowani stażyści będą zobowiązane do spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do NCK wyniku rozmów.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.