Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 12.09.2017
Подача завок до: 15.10.2017

Staże w instytucjach kultury

Учреждения:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Другие

Rusza nabór w konkursie "Staże w instytucjach kultury" realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Studenci i absolwenci mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie formularza pomiędzy 4 a 15 października. Edycja Jesienno-Zimowa potrwa od 18 października do 2 marca.

Staże są bezpłatne.

Celem programu jest umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury. Konkurs wspiera instytucje kultury w realizacji bieżących zadań, a także przyczynia się do przygotowania nowej, kompetentnej kadry dla instytucji, organizacji i firm działających w sektorze kultury. 

Stażysta może wybrać 2 miejsca odbywania stażu. Instytucja pierwszego wyboru będzie rozpatrywana w pierwszej kolejności. W przypadku gdyby kandydat nie spełniał warunków stawianych przez instytucję, pod uwagę wzięta będzie instytucja drugiego wyboru.

Po zakończeniu naboru, w dniach 16-17 października wysyłana będzie informacja o wyniku rekrutacji. Instytucje do których zostaną skierowani stażyści będą zobowiązane do spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do NCK wyniku rozmów.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах