Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Ron Lach z Pexels | Pexels
Added on: 07.10.2022
Deadline for applications: 31.10.2022

„Uchodźcy i my. Twoja opowieść”. Konkurs na tekst

Institutions:

Instytut Literatury zaprasza do udziału w konkursie Uchodźcy i my. Twoja opowieść. Przyjmowane są teksty przedstawiające prawdziwą opowieść i doświadczenia Polaków związane z goszczeniem uchodźców wojennych z Ukrainy.

Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy okazali wsparcie uchodźcom z Ukrainy. Związane z tymi wydarzeniami osobiste doświadczenia mogą być opisane w dowolnej formie, np. jako dziennik, wspomnienie, reportaż, artykuł.

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach:

Gospodarz - dla osób, które przyjęły uchodźców pod swój dach. Interesujące są wspólne losy, historia spotkania, porozumienia się i przełamywania barier.

Opiekun - kategoria dla wolontariuszy, osób jeżdżących na granicę oraz organizatorów pomocy, jak działacze organizacji charytatywnych, osoby duchowne, urzędnicy, harcerze, nauczyciele, strażacy, pracownicy socjalni i wszyscy, którzy zaangażowali się w tę działalność.Interesujące są sposoby udzielania pomocy, problemy do przezwyciężenia, doświadczenie wysiłku i zaangażowania.

  • Tekst nie powinien przekraczać 20 tys. znaków ze spacjami.
  • Tekst należy przesłać do 30 września 2022 roku w pliku typu .rtf, .doc, .docx, .odt przez formularz zgłoszeniowy.
  • Zgłoszenie tekstu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na publikację tekstu (precyzyjny opis licencji w regulaminie na stronie internetowej Instytutu Literatury).

Nagrody

  • I miejsce – 4000 zł
  • II miejsce – 3000 zł
  • III miejsce – 2000 zł
  • 10 wyróżnień po 1000 zł
  • Każdy inny tekst zakwalifikowany do publikacji – 500 zł

Wskazówki dotyczące pisania tekstów dostępne są na stronie internetowej Instytutu Literatury.

Information

Added on:
7 October 2022; 19:08 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 October 2022; 19:08 (Piotr Bordzoł)

See also

28.06.2021

Konkurs „Klasyka Żywa” (VII edycja)

Celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami. W obecnej edycji w związku z dwusetną rocznicą urodzin Cypriana Norwida zostanie przyznana nagroda specjalna w wysokości 10 000 zł za najciekawsze wystawienie utworu poety. 

26.02.2018

Dyplomy dla Warszawy

Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ ma na celu wspieranie zainteresowania młodych uczonych i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Nagrody przyznawane są autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. 

04.02.2023

Miniatura dźwiękowa inspirowana twórczością Wisławy Szymborskiej

Fundacja Wisławy Szymborskiej i Fundacja Audionomia organizują konkurs na dźwiękową miniaturę inspirowaną twórczością polskiej noblistki.

05.08.2016

Nauczycielskie przesłanie - Wielki Ogólnopolski Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli

Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Pedeutologii, Pedagogiki Pracy i Kształcenia Ustawicznego pod honorowym patronatem JM  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka ogłaszają Wielki  Ogólnopolski Konkurs na  pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.