Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 20.11.2018
Deadline for applications: 15.01.2019

VII edycja Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłasza rozpoczęcie naboru tomów poetyckich do VII edycji Nagrody. W roku 2019 Nagroda im. Wisławy Szymborskiej zostanie przyznana tylko za tom napisany w języku polskim, wydany w 2018 roku.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy, przyznawana jest co roku za książkę poetycką wydaną w języku polskim w roku poprzedzającym. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim, członkowie kapituły oraz inne osoby.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres Fundacji do 15 stycznia 2019. Zgłoszenie powinno zawierać 8 egzemplarzy papierowych książki poetyckiej oraz plik w formacie PDF. Przyjmowane są tylko książki posiadające nr ISBN.
Na Nagrodę składają się statuetka oraz 100 tys. złotych dla autora tomu napisanego po polsku. Druga nagroda – w wysokości 100 tysięcy złotych – dzielona jest między autora tomu napisanego w języku obcym i jego tłumacza lub tłumaczy. W 2019 roku roku druga Nagroda nie zostanie przyznana.

Information

Added on:
20 November 2018; 21:03 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
20 November 2018; 21:03 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.