Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 09.12.2017

Dwoistość sacrum w literaturze czarnego romantyzmu

Field:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka

Celem dysertacji jest zbadanie kwestii sacrum w literaturze czarnego romantyzmu. Zawarta w tytule "dwoistość" odnosi się zarówno co do rozróżnienia na dobre i złe sacrum, ale także na to związane z religią chrześcijańską oraz sacrum pogańskie. Kategoria sacrum badana jest w tekstach XIX-wiecznych, zaliczanych do czarnej odmiany romantyzmu. W pracy zostało przyjęte zawężenie materiału badawczego do utworów twórców krajowych.

__________

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
05.07.2016
Key words:
Added on:
9 December 2017; 10:24 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
15 March 2018; 00:02 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.