Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 09.04.2020

In the Wyspianski spectrum. Stained-glass in the poetry of Young Poland – between a graphic allusion and a synthesis of aesthetic pursuits of the period

______________________________

Streszczenie pracy znajduje się w AMUR - Adam Mickiewicz University Repository pod adresem internetowym: http://hdl.handle.net/10593/24453 .

Rozprawa doktorska powstała w ramach realizacji projektu badawczego Witraż w poezji Młodej Polski – między obrazową aluzją a syntezą dążeń estetycznych epoki, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS2/03285.

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
29.05.2013
End date:
27.03.2019
Added on:
9 April 2020; 17:30
Edited on:
16 April 2020; 11:55 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.