Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

27.09.2017
Bydgoszcz

Kulturoznawstwo - studia drugiego stopnia

stationary Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Studia te są adresowane w szczególności do absolwentów kierunku kulturoznawstwo I stopnia, ale także absolwentów innych kierunków, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Kierunek ten z jednej strony skupia się na przekazaniu niezbędnej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa, a z drugiej uczy twórczego myślenia i rozumienia współczesnych aspektów kultury. Nasi studenci mają ogromny wpływ na lokalne działania kulturalne, nie tylko przez uczestnictwo w nich, ale przede wszystkim - organizację działań z szeroką pojętą kulturą. Już sama lokalizacja Instytutu w sercu Bydgoszczy pozwala studentom na życie zgodne z rytmem miasta i częste odwiedzanie pobliskich ośrodków kultury, takich jak Opera Nova, Miejskie Centrum Kultury, Teatr Polski czy Filharmonia Pomorska. Studenci, podejmując naukę na dodatkowym module nauczycielskim, mają możliwość nabycia uprawnień do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym przedmiotu wiedza o kulturze.

27.09.2017
Bydgoszcz

Filologia polska - studia drugiego stopnia

stationary Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia kierunku filologia polska oraz innych kierunków studiów. Kontynuuj studia z filologii polskiej na studiach drugiego stopnia. Zdobądź dodatkowe umiejętności, wybierając jedną z trzech specjalności.

27.09.2017
Bydgoszcz

Kulturoznawstwo - studia pierwszego stopnia

stationary Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Specjalności:

27.09.2017
Bydgoszcz

Filologia polska - studia pierwszego stopnia

stationary Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Filologia polska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu nauczyciela, zapoznania się z pracą dziennikarza i reportera, wydawcy, redaktora, a także mogą wykorzystać umiejętności krytycznego myślenia w wielu innych obszarach zawodowych.

27.09.2017
Bydgoszcz

Podyplomowe Studia Polonistyczne – kwalifikacyjne

extramural studies Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Studia o charakterze kwalifikacyjnym, skierowane do absolwentów wyższych uczelni, którzy legitymują się dyplomem wyższych studiów magisterskich filologicznych lub innych kierunków humanistycznych oraz uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela na II, III i IV stopniu edukacji.

24.09.2016
Bydgoszcz

Humanistyka drugiej generacji - studia pierwszego stopnia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Humanistyka 2.0 to kierunek o profilu praktycznym, oferujący:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.