Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

05.04.2018
Rzeszów

Nauczanie języka polskiego jako obcego

extramural studies Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na III edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych Nauczanie języka polskiego jako obcego.

03.01.2018
Rzeszów

Kurs dokształcający "Nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej"

Uniwersytet Rzeszowski

Nabór na kurs dokształcający: nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej. REKRUTACJA DO 31 STYCZNIA 2018 R.

03.01.2018
Rzeszów

Studia podyplomowe "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa"

Uniwersytet Rzeszowski

Nabór na studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Rekrutacja do 31 STYCZNIA 2018 r.

24.05.2017
Rzeszów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne I stopnia

stationary Uniwersytet Rzeszowski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

24.05.2017
Rzeszów

Filologia polska - studia II stopnia niestacjonarne

extramural studies Uniwersytet Rzeszowski

24.05.2017
Rzeszów

Filologia polska - studia II stopnia stacjonarne

stationary Uniwersytet Rzeszowski

24.05.2017
Rzeszów

Filologia polska - studia I stopnia stacjonarne

stationary Uniwersytet Rzeszowski

24.05.2017

Logopedia - studia podyplomowe

Uniwersytet Rzeszowski

Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy; Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.   W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech zakresów: 1. językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), 2. psychologii i pedagogiki, 3. anatomii i neurologii 4. terapii zaburzeń mowy.   Student będzie odbywał praktyki. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.   Rozpoczęcie studiów planowane jest na wrzesień 2017.Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Można już składać podania na IX edycję studiów (rok akademicki 2017/18) Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Limit ten wynosi 80 osób. Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 35 osób.

24.10.2016
Rzeszów

Neurologopedia - studia podyplomowe

Uniwersytet Rzeszowski

Informujemy, że prowadzimy nabór na V edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych NEUROLOGOPEDIA. Studia zostaną uruchomione od początku semestru letniego, tj. od lutego 2018 r., jeśli zbierze sie grupa min. 30 osób (limit miejsc: 45). Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135, 35-959 Rzeszów). Rekrutacja potrwa do końca grudnia. Kandydaci do 10.01.2018 r.  otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

24.10.2016
Rzeszów

"Nauczanie języka polskiego jako obcego" z dofinansowaniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Uniwersytet Rzeszowski

Zapraszamy na II edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: nauczanie języka polskiego jako obcego do Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UR. Rozpoczęcie II edycji studiów odbędzie się w październiku 2016 r., zakończenie we wrześniu 2017 r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.