Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego | Uniwersytet Rzeszowski
Deadline for submitting applications: 30.06.2018
Added on: 05.04.2018

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Institution:
City/Town:
Rzeszów
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
27.03.2018

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na III edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Absolwent studiów może prowadzić w szkole dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać w szkole uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce lub pracować za granicą.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Ukończone  studia  wyższe  magisterskie  lub  licencjackie  z  zakresu  filologii polskiej  lub obcej o specjalizacji nauczycielskiej albo inne studia humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się.
 3. Posługiwanie się staranną polszczyzną.
   

 Wymagana dokumentacja:

 1. Podanie o przyjęcie na studia  (wydrukowane z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 3. Zdjęcie do teczek osobowych.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
   

Komisja rekrutacyjna stosuje przy naborze zasadę pierwszeństwa zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione
po zgłoszeniu się co najmniej 18 osób (limit miejsc: 30). Planowany termin realizacji III edycji studiów:
październik 2018 – wrzesień 2019.

Zgłoszenia przyjmuje:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. mjr. W. Kopisto 2b,  35-315 Rzeszów, bud. A3, p. nr 26, mgr Agnieszka Bar, tel. +48 (17) 872 12 05, poniedziałek – piątek, godz. 10.00-14.00, e-mail: dzfiln@ur.edu.pl

Rekrutacja elektroniczna: https:/irk.ur.edu.pl/podyplomowe/

Information

Tuition fee:
brak informacji
Duration of the course:
październik 2018 – wrzesień 2019
Published by:
Added on:
5 April 2018; 00:04 (Wojciech Maryjka)
Edited on:
5 April 2018; 00:16 (Wojciech Maryjka)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.