Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 18.09.2016
Added on: 22.06.2016

FILMOZNAWSTWO (specjalność na studiach magisterskich z filologii polskiej)

City/Town:
Wrocław
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Second Degree Studies
Announced on:
22.06.2016

Specjalność FILMOZNAWSTWO to uzupełnienie polonistycznych studiów magisterskich o kompleksowy kurs wiedzy filmowej, składający się z zajęć dotyczących między innymi światowego i polskiego kanonu filmowego, analizy dzieła audiowizualnego, strategii komunikacyjnych stosowanych w kinie oraz praktycznych umiejętności związanych z pracą nad filmową dramaturgią. Dla wszystkich studentów filologii polskiej zainteresowanych szeroko pojętą kulturą filmową będzie to doskonała okazja do rozwinięcia zainteresowań i zwiększenia swoich kompetencji zawodowych. Absolwenci specjalności filmoznawczej będą dysponować rozległą wiedzą teoretyczną i historyczną niezbędną do prowadzenia zajęć o filmie w szkołach (na wszystkich etapach kształcenia), w domach kultury, specjalistycznych kołach zainteresowań. W czasie studiów zdobędą umiejętności analityczne i interpretacyjne w zakresie odbioru dzieła filmowego, podstawy warsztatu krytyka oraz uzyskają kompetencje np. w zakresie pełnienia funkcji konsultanta na planie filmowym, animatora kultury podczas festiwali, specjalisty ds. edukacji filmowej w instytucjach kultury.

Warto zauważyć, że obecnie pokazy filmowe poprzedzane merytorycznymi, specjalistycznymi wprowadzeniami i prelekcjami towarzyszą zwykle wszystkim większym wydarzeniom kulturalnym, nie tylko tym o charakterze stricte filmowym, ale także dotyczącym m.in. literatury, historii, muzyki, sztuk plastycznych czy nawet architektury. Studiowanie i ukończenie specjalności filmoznawczej może ponadto stanowić solidny grunt dla ewentualnych dalszych studiów zawodowych i artystycznych – reżyserskich, scenariopisarskich, producenckich.

Więcej informacji: 

http://www.ifp.uni.wroc.pl/app_dydaktyka/specitem/10,,61,filmoznawstwo

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/

Information

Tuition fee:
Bez czesnego
Duration of the course:
4 semestry
Added on:
22 June 2016; 16:26 (Tobiasz Papuczys)
Edited on:
25 March 2017; 21:32 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.