Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 24.07.2017
Added on: 01.05.2017

Filologia polska (studia stacjonarne I-go stopnia, specjalność nauczycielska)

City/Town:
Bielsko-Biala
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
First Degree Studies

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej pierwszego stopnia jest przygotowany do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Posiada wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz solidne podstawy nowoczesnej pedagogiki, psychologii i metodyk nauczania. Ma ogólną wiedzę o kulturze współczesnej, umie pisać i redagować teksty użytkowe, może zatem pracować w różnych instytucjach kultury.

Terminy:

 1. Rejestracja elektroniczna od 5 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r.
  (do godz. 10:00)
 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie od 5 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. (do godz. 10:00)
  UWAGA:
  Kandydat, który zarejestruje się i/lub dokona przelewu opłaty rekrutacyjnej w dniach 19 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r.zobowiązany jest do wysłania druku potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej na adres mailowy rekrutacja@ath.bielsko.pl.
  W mailu należy podać:
  - imię i nazwisko kandydata
  - nazwę wydziału oraz kierunku, który został zadeklarowany jako kierunek główny
  Brak wpływu w terminie opłaty rekrutacyjnej spowoduje niedopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego i unieważni rejestrację internetową.
 3. Składanie dokumentów przez kandydatów posiadających „starą maturę", maturę międzynarodową czy zagraniczną, a także kandydatów, którzy nie mają ocen w KReM-ie bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia od 17 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. (do godz. 10:00)
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 24 lipca 2017 r.
 5. Wpisy i składanie dokumentów przez kandydatów w dniach od 25 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.
 6. Ogłoszenie wyników odwołań od decyzji WKR w dniu 15 września 2017 r.

Kontakt:

Katedra Literatury i Kultury Polskiej
Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji


Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2
43-300 Bielsko-Biała
bud. B (I piętro)
sekretariat: pok. 111

tel. (33) 827 92 61
e-mail: pol@ad.ath.bielsko.pl

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

strona internetowa: http://polka.ath.bielsko.pl/

Information

Tuition fee:
brak
Duration of the course:
6 semestrów
Added on:
1 May 2017; 19:00 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 September 2018; 20:25 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.