Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Językoznawstwo - studia trzeciego stopnia

City/Town:
Zielona Góra
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Third Degree Studies

Głównym celem studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych oraz jednostek kulturalnych i oświatowych.

Program kształcenia obejmuje samodzielną pracę badawczą pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego oraz realizację zorganizowanego procesu studiów, na który się składają przedmioty obowiązkowe i fakultatywne oraz praktyka zawodowa.

Absolwent studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo posiada:

– wiedzę z zakresu językoznawstwa polskiego i obcego (o charakterze podstawowym i szczegółowym dla dziedziny i dyscypliny/subdyscypliny),

– umiejętności związane z metodologią prowadzenia badań naukowych i metodyką nauczania akademickich przedmiotów językoznawczych,

– kompetencje społeczne niezbędne w działalności naukowo-badawczej i w pracy nauczyciela akademickiego.

Kierownik studiów:

dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ

tel. (68)3287357

A.Wojciechowska@kkjs.uz.zgora.pl

Więcej informacji na temat kierunku studiów i zasad rekrutacji (2017-2018) znajdziesz na stronie internetowej: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/jezykoznawstwo/

http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/regulamin-studiow

http://www.wh.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/programy-studiow-ects-stud-dok/249-jezykoznawstwo

 

 

 

Information

Tuition fee:
studia bezpłatne
Duration of the course:
4 lata
Added on:
30 May 2016; 17:49 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
13 June 2017; 13:26 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.