Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

kurs języka polskiego dla cudzoziemców

City/Town:
Zielona Góra
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Courses

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW na poziomie A1, A2, B1, B2, C1, C2 na Uniwersytecie Zielonogórskim.

wrzesień - luty 2018-2019.

Oferta skierowana jest do cudzoziemców (pracowników, studentów UZ, osób prywatnych, pracowników firm oraz urzędów).

Liczba godzin: 30

Liczba spotkań: 15

Liczba osób w grupie: min.11, maks. 15

Materiały do nauki: w cenie kursu

Test na koniec: w cenie kursu

Cena od osoby: 350 zł

Numer konta: BANK MILLENIUM S.A. / NR 73 1160 2202 0000 0003 4702 1549

adres: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

tytuł wpłaty: Imię i nazwisko, kurs numer ...

Kurs kończy się testem z wiedzy i umiejętności, którego zaliczenie stanowi warunek otrzymania zaświadczenie o udziale w kursie.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kontakt:

Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej, al. Wojska Polskiego 67, 65-761 Zielona Góra, pokój nr 212, budynek A-16,

tel. 068.328-47-01.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-13.00. Zapisy na kurs przyjmuje też dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak (e-mail: I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl, FB Iwona Pałucka-Czerniak).

Informacje dodatkowe

·      Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Zielonogórskim: kampus B, al. Wojska Polskiego 69 (A-16), sala 203 lub 209.

·      Jeden poziom nauczania (A1, A2, B1, B2, C1, C2) obejmuje 60 godzin lekcyjnych,  wymaga wzięcia udziału w dwóch kursach, kosztuje łącznie 600 zł. Z opłaty za kurs są zwolnieni studenci UZ korzystający z programu Erasmus​.

·      Ofertę dla firm i instytucji przygotowujemy indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb klienta.

 

 

Information

Tuition fee:
350 zł
Duration of the course:
tryb semestralny lub intensywny

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.