Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla studentów zagranicznych oraz kurs języka polskiego dla obcokrajowców

City/Town:
Bielsko-Biala
Type of the programme:
Courses
Announced on:
01.08.2016

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zachęca do podjęcia studiów w języku polskim, co jest możliwe nawet dla obcokrajowców niewładających językiem polskim – Uczelnia oferuje całoroczny kurs języka polskiego dla obcokrajowców, którego celem jest przygotowanie do podjęcia studiów w języku polskim w ATH w kolejnym roku akademickim.

Program kursu języka polskiego został przygotowany w sposób zapewniający jego absolwentom swobodne posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie, który umożliwi im edukację na poziomie wyższym.

Przygotowanie językowe przyszłego kandydata na studia zawiera ćwiczenie wszystkich sprawności (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie), naukę słownictwa oraz zagadnienia gramatyczne, i obejmuje szeroką tematykę (od podstawowej: polski alfabet, pytania dotyczące wieku, pochodzenia, itp., do bardziej zaawansowanych: podróży i turystki, biznesu, słownictwa związanego z dalszym kształceniem, wybranym kierunkiem studiów etc.). Ważnym elementem kursu jest część zajęć, która zostanie poświęcona intensywnym ćwiczeniom komunikacyjnym, dzięki czemu uczący się zdobędą odpowiednią wiedzę do rozumienia i samodzielnego budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Intensywna nauka języka ma kompleksowo przygotować uczestników kursu do odnalezienia się w nowej rzeczywistości językowej, a w rezultacie umożliwić im podjęcie studiów w tym języku w późniejszym czasie. 

Dodatkowo kurs wzbogacony jest o zajęcia dot. tradycji i kultury polskiej (wykłady nt. polskich zwyczajów i rytuałów, polskiej literatury, muzyki, sztuki, filmu, edukacji, spotu), ale także sytuacji geograficzno-politycznej Polski i tożsamości kulturowej Polaków.

Wato także dodać, iż program całorocznego kursu języka polskiego przygotowującego do podjęcia studiów w ATH w Bielsku-Białej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych absolwentów studiów, dostosowany został do obecnych realiów i obejmuje także zajęcia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, autoprezentacji i negocjacji. 

W celu zapoznania się z procedurami aplikowania na studia oraz poszczególnych jej kroków zapraszamy na stronę:

http://www.eng.ath.bielsko.pl – Admission Procedure

http://www.eng.ath.bielsko.pl/index.php/full-studies-at-the-university-of-bielsko-biala/procedure-admittance-procedure.html (procedury przyjmowania mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia, swojej wcześniejszej edukacji i innych okoliczności).

Program kursu rocznego obejmuje 600 godzin zajęć:

I ćwiczenia:

  • praktyczna nauka języka polskiego, ćwiczenia komunikacyjne – 480 godz.

II wykłady i zajęcia praktyczne:

  • Polska kultura, sztuka i tradycja – 60 godz.
  • Polska tożsamość i sytuacja geopolityczna – 30 godz. 
  • Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja – 30 godz. 

Czas trwania kursu: dwa semestry
Całkowity koszt kursu: 4 000 PLN (~ 1 000 EUR)

Więcej informacji:  http://www.eng.ath.bielsko.pl/index.php/polsh-language-course.html
 
Kontakt: dr Dagmara Mika(e-mail: dmika@ath.bielsko.pl, tel.: +48 33 82 79 434)

 

Ponadto Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oferuje kursy języka polskiego na różnym poziomie dla zainteresowanych – są to zarówno kursy intensywne, jak i kursu ekstensywne, a program kursu obejmuje 30 godz. zajęć lub 60 godz. zajęć.

Po szczegóły zapraszamy na stronę:

http://www.sjo.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=94&Itemid=27

Information

Tuition fee:
4000 zł
Duration of the course:
dwa semestry
Added on:
8 August 2016; 19:37 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 September 2018; 20:26 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.