Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 15.09.2017
Added on: 06.09.2016

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Institution:
City/Town:
Opole
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
15.09.2017

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

STUDIA PODYPLOMOWE

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO, mail: marzena.mak@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl

Adresat studiów:

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych  (licencjackich i magisterskich), posiadających uprawnienia pedagogiczne, jak i bez tychże uprawnień, warunkiem przyjęcia jest brak zaburzeń mowy utrudniających komunikację.

Osoby mające uprawnienia pedagogiczne uzyskają dodatkowe kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego w publicznych i niepublicznych szkołach polskich. Osoby bez uprawnień pedagogicznych otrzymują profesjonalne przygotowanie do pracy tylko w szkołach językowych w kraju i za granicą lub do działalności prywatnej w tym zakresie.

Długość trwania studiów:

 • Studia trwają 3 semestry i obejmują łącznie 350 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, a także ćwiczeń warsztatowych, ukierunkowanych na wykształcanie u słuchaczy profesjonalnych umiejętności specjalistycznych.
 • Integralną częścią oferty dydaktycznej studiów są praktyki zawodowe, prowadzone pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego (30 godzin, w tym: 12 godzin hospitacji oraz 18 godzin samodzielnie przeprowadzonych zajęć).

Tryb odbywania się zajęć:

 • semestr I – 115 godzin, od października do lutego;
 • semestr II – 120 godzin (110 + 10 godz. praktyki), od marca do czerwca;
 • semestr III – 115 godzin (100 + 15 godz. praktyki), od października do lutego,
  • zjazdy mają miejsce 2 razy w miesiącu: w soboty w godz. 9.00 – 16.15,  w niedziele w godz. 9.00 – 13.15, a także w niektóre piątki w godz. 15.00 – 18.15;
  • terminy praktyk odbywanych na Uniwersytecie Opolskim są uzgadniane ze słuchaczami.

Opłata za semestr: 1500 zł (wysokość opłaty uzależniona jest od liczby kandydatów)

Termin składania dokumentów: do 15 września 2017

Miejsce składania dokumentów: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, sekretariat, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, Collegium Maius, p. 201, e-mail: filpol@uni.opole.pl;

tel: 77 5416003

Wymagana dokumentacja:

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dwa zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku zaburzeń mowy utrudniających komunikację.

Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia dokumentów.

Praktyki w  Uniwersytecie Opolskim mogą zostać zrealizowane  w ramach odbywających się tu kursów języka polskiego jako obcego. Mogą być to kursy: dla studentów „Erasmusa”, dla studentów UO z Ukrainy, dla studentów  przebywających w Opolu w ramach współpracy z innymi uniwersytetami lub instytucjami, tzw.  kursy komercyjne (zamawiane i opłacane przez uczestników lub ich sponsorów), a także letnia szkoła językowa (we wrześniu). Istnieje również możliwość wysłania słuchaczy na praktyki zagraniczne, do jednostek współpracujących z UO.

 

Information

Tuition fee:
1500 zł za semestr
Duration of the course:
3 semestry (łącznie 350 godzin zajęć dydaktycznych)
Added on:
6 September 2016; 20:54 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 October 2017; 23:53 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.