Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

City/Town:
Częstochowa
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Courses

Kurs języka polskiego przeznaczony jest dla osób różnych narodowości zainteresowanych nauką języka polskiego od podstaw (poziom A1) lub chcących podnieść swoje kompetencje językowe (do poziomu B2). W wyniku realizacji programu kursu uczący się rozwiną językową kompetencję komunikacyjną w zakresie publicznej, prywatnej, edukacyjnej i zawodowej sfery życia. Zdobędą także umiejętność praktycznego stosowania wiedzy językowej.

  • Z nami szybko i skutecznie zdobędziesz umiejętności posługiwania się językiem polskim w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego i zawodowego;
  • Nauczymy Cię poprawnie pisać podania, wnioski, CV i LM;
  • Program zajęć dopasowany do zainteresowań/potrzeb grupy.
  • Intensywne tempo nauki, profesjonalni nauczyciele, ciekawe tematy i miła atmosfera stają się gwarancją Twojego sukcesu.
  • Zajęcia prowadzone są w języku polskim - nauczyciel przez cały czas rozmawia z kursantami, co pozwala przełamać bariery nieśmiałości i szybko opanować płynność mówienia.
  • W trakcie trwania kursu poznasz polską kulturę i tradycję.
  • W ramach kursu oferujemy 90 godzin lekcyjnych (5 punktów ECTS).
  • Kurs kończy się testem oceniającym postępy w nauce.

Zapisy: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej
Czas: I kurs we wrześniu 2016 roku

Information

Tuition fee:
dla studentów AJD gratis
Duration of the course:
miesiąc

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.