Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 30.09.2019
Added on: 01.07.2019

Kurs Poprawnej Polszczyzny

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
Courses

Kurs adresowany jest do osób, które chcą porozumiewać się poprawnie i sprawnie w rodzimym języku.

Na zajęciach kładziemy nacisk na ćwiczenia praktyczne, by przede wszystkim umożliwić słuchaczom ocenę ich indywidualnych kompetencji językowych. Kształcimy m.in. umiejętność posługiwania się figurami stylistycznymi, budowania poprawnych logicznie sądów, dostrzegania strategii komunikacyjnych przyjętych w tekście prasowym, zdolność wykrycia stosowanych w dyskursie publicznym (zwłaszcza w publicystyce politycznej i reklamie) mechanizmów manipulacji odbiorcą. Kurs ma też za zadanie poszerzyć w pewnym zakresie teoretyczną wiedzę o języku.

Czas trwania: 4 miesiące (112 godzin)

Bloki tematyczne: Kultura języka, Zagadnienia leksykalne, Praktyczna stylistyka

Kierownik kursu: dr Andrzej Lesiakowski

Information

Tuition fee:
1800 zł
Duration of the course:
cztery miesiące
Added on:
1 July 2019; 14:12 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 July 2019; 14:12 (Mariola Wilczak)

See also

03.05.2016

Kurs Poprawnej Polszczyzny

Język zmienia się nieustannie: na naszych oczach wiele wyrazów wychodzi z użycia, a jednocześnie pojawiają się słowa nowe, zapożyczone z innych języków lub utworzone na gruncie rodzimym. Bywa również, że wyrazy istniejące od dawna w języku nabierają nowych znaczeń i pojawiają się w zupełnie innych niż dotychczas kontekstach. Zmian w zakresie słownictwa jest tak wiele, że użytkownicy języka często czują się zagubieni. Nie są pewni, czy właściwie używają nowych słów, czy wypowiadają się poprawnie i zrozumiale.

31.08.2016

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Kurs języka polskiego przeznaczony jest dla osób różnych narodowości zainteresowanych nauką języka polskiego od podstaw (poziom A1) lub chcących podnieść swoje kompetencje językowe (do poziomu B2). W wyniku realizacji programu kursu uczący się rozwiną językową kompetencję komunikacyjną w zakresie publicznej, prywatnej, edukacyjnej i zawodowej sfery życia. Zdobędą także umiejętność praktycznego stosowania wiedzy językowej.

08.08.2016

Studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla studentów zagranicznych oraz kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zachęca do podjęcia studiów w języku polskim, co jest możliwe nawet dla obcokrajowców niewładających językiem polskim – Uczelnia oferuje całoroczny kurs języka polskiego dla obcokrajowców, którego celem jest przygotowanie do podjęcia studiów w języku polskim w ATH w kolejnym roku akademickim.

03.01.2018

Kurs dokształcający "Nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej"

Nabór na kurs dokształcający: nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej. REKRUTACJA DO 31 STYCZNIA 2018 R.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.