Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 18.10.2018
Added on: 23.07.2018

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Studia dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym ujęciom m.in. historii literatury, psychoanalizy, filmoznawstwa, filozofii, historii, antropologii, socjologii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Nasze studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej pracy naukowej w zakresie gender studies, dają podstawy warsztatu badawczego i mogą stanowić etap wstępny, pozwalający podjąć studia doktoranckie, które w IBL mają wieloletnią tradycję.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i w roku akademickim 2018/2019 obejmują 240 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN (w godz. 10:45-18:15) raz lub dwa razy w miesiącu. Data planowanego rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: 27 październik 2018.

Daty zjazdów w semestrze zimowym 2018/2019:

 1. 27-28.10.2018
 2. 17-18.11.
 3. 1-2.12.12
 4. 15-16.12.
 5. 12-13.01.2019
 6. 26-27.01.
 7. 9-10.02.
 8. 23-24.02.

Daty zjazdów w semestrze letnim 2018/2019:

 1. 16-17.03.
 2. 30-31.03.
 3. 13-14.04.
 4. 11-12.05.
 5. 25-26.05.
 6. 8-9.06.
 7. 29-30.06.

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies powinni złożyć:

– podanie
– kartę informacyjną
– oświadczenie
– dyplom lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki i dołączy dyplom lub odpis dyplomu)
– kserokopię dyplomu lub odpisu dyplomu
– potwierdzenie wpłaty wpisowego
– potwierdzenie uiszczenia czesnego


Kierowniczka Studiów:

dr hab., prof. IBL PAN Monika Rudaś-Grodzka
monika.rudas-grodzka@ibl.waw.pl

Koordynatorka Studiów:

kontakt ws. rekrutacji
mgr Agnieszka Wróbel
agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
tel. 515 780 052
dyżur – czwartki, 16:00-17:00, s. 110 IBL PAN (proszę o uprzedni kontakt e-mailowy)
sierpień – urlop

E-mail ogólny: genderstudies@ibl.waw.pl

Information

Tuition fee:
1800 zł za semestr; wpisowe: 300 zł
Duration of the course:
1 rok (dwa semestry)
Added on:
23 July 2018; 16:29 (Mariola Wilczak)
Edited on:
23 July 2018; 16:29 (Mariola Wilczak)

See also

08.08.2015

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN im. M. Konopnickiej i M. Dulębianki

Studia dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

01.07.2019

Podyplomowe "Gender Studies" (w 2019/2020 - XII edycja)

Celem studiów jest przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddanie  krytycznej analizie dotychczasowych przekonań o tym, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa.

19.07.2018

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na tematy związane ze wspólnymi wątkami polskiej i żydowskiej kultury oraz historii, a także do tych, które stawiają w tej dziedzinie pierwsze poznawcze kroki.

14.09.2018

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Celem studiów jest przygotowanie (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów) do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania lub do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym imigrantów). 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.