Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Fot. Bogna Kociumbas | Bogna Kociumbas
Deadline for submitting applications: 15.09.2017
Added on: 29.08.2017

Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie ViceVersa – nabór

City/Town:
Gdańsk
Type of the programme:
Warsztaty
Announced on:
29.08.2017

Do 15 września trwa nabór zgłoszeń na Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie w ramach programu ViceVersa w Gdańsku. Będzie to ósma edycja projektu, warsztaty adresowane są do tłumaczy przekładających literaturę niemieckojęzyczną na polski i polską na niemiecki. Udział w warsztatach jest bezpłatny, rekrutacja odbywa się na zasadach konkursu.

Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie organizowane są w ramach programu ViceVersa, utworzonego przez fundusz Deutscher Übersetzerfonds i fundację Robert Bosch Stiftung. W tym roku odbędą się we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej i pod patronatem Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Główną częścią warsztatów, wpisujących się w tradycję dwujęzycznych seminariów translatorskich, będzie intensywna dyskusja nad zgłoszonymi fragmentami przekładów, które zostaną uprzednio rozesłane do uczestników. W ramach przygotowań wymagana jest krytyczna lektura wszystkich tekstów.

Warsztaty poprowadzą polska tłumaczka i niemiecki tłumacz, organizując i moderując pracę w grupie podczas seminarium. Punktem wyjścia do dyskusji będzie zawsze jakiś „szczególny problem” oraz możliwości jego rozwiązania, następnie omówione zostaną specyficzne problemy tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, na koniec poruszymy zasadniczą kwestię jakości artystycznego przekładu w ogóle.

Warsztaty przewidziane są dla dziesięciu uczestników, po pięciu z każdej grupy językowej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zarówno tłumaczy literatury z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak też tłumaczy młodych, nie mających jeszcze zbyt dużego dorobku twórczego.

Prowadzący warsztaty: Dorota Stroińska i Sven Sellmer.

Warunki uczestnictwa: doświadczenie zawodowe (przynajmniej jedna publikacja przekładu drukiem).

Czas trwania: od niedzieli 3 grudnia do soboty 9 grudnia 2017 roku.

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku.

Opłata: Udział w warsztatach w tym nocleg i wyżywienie jest bezpłatny. Organizatorzy zwracają koszty podróży.

Zgłoszenia powinny zawierać: 1. Krótki życiorys wraz z listą publikacji; 2. Około 3 do maksimum 5 stron aktualnego, jeszcze nie ukończonego własnego przekładu (np. utwór literacki pisany prozą lub wierszem, esej, dramat, literatura faktu oraz utwory z szeroko rozumianej humanistyki). Prosimy o następujące sformatowanie tekstów: odstęp między wierszami przynajmniej 1,5 interlinii, numeracja wierszy na marginesie z lewej strony, szeroki margines po prawej stronie na notatki. 3. Odpowiednie strony tekstu oryginału; 4. Krótka charakterystyka autora i dzieła (maksymalnie 1 strona); 5. Krótkie przedstawienie szczególnych trudności w przekładzie danego fragmentu.

Prosimy umieścić na wszystkich dokumentach nazwisko kandydata i wysłać zgłoszenia pocztą elektroniczną (w oddzielnych plikach .doc, .docx lub .pdf) na oba adresy: Dorota Stroińska: dorota.stroinska@gmail.com oraz Sven Sellmer: sellmers@gmx.de. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2017 roku.

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
Gdańsk 80-830
tel: 58 760 72 16
www.ikm.gda.pl 

www.facebook.com/IKMgdansk
www.twitter.com/ikm_gdansk

Information

Tuition fee:
bez opłat
Duration of the course:
od 3 grudnia do 9 grudnia 2017 r.
Added on:
29 August 2017; 13:16 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 September 2017; 13:23 (Mariola Wilczak)

See also

06.09.2016

Translatoryka

Studia przeznaczone będą dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) i studiów magisterskich z udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie B2/C1 oraz cudzoziemców anglojęzycznych, z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza w oparciu o znajomość języka specjalistycznego, gł. ekonomiczno-prawnego, uprawniające do zatrudnienia w biurach tłumaczeń, kancelariach prawnych, sądach, instytucjach unijnych, firmach międzynarodowych, administracji państwowej i szkołach językowych.

25.03.2017

Jak posługiwać się danymi ilościowymi? Warsztaty z zakresu empirycznych badań literaturoznawczych. Prowadzący: Willie van Peer

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z zakresu empirycznych badań literaturoznawczych, które poprowadzi prof. Willie van Peer (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, współautor m. in. Muses and Measures. Empirical Research Methods for the Humanities, Cambridge 2007).

10.03.2016

Innowacyjne nauczanie i uczenie się - projekt międzynarodowy

IBE uruchamia w Polsce międzynarodowy projekt CoLab “Promoting innovative collaborative teaching and learning”, realizowany przez konsorcjum 7 europejskich instytucji. Projekt dotyczy wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania na lekcjach, a przede wszystkim stosowania formy pracy grupowej uczniów (tzw. collaborative learning).

03.05.2016

Kurs Kreatywnego Pisania (warsztaty literackie)

Tematyka i program studiów: Kurs Kreatywnego Pisania (creative writing), uruchomiony w 2007 roku, skierowany jest do wszystkich osób, które piszą i pragnęłyby rozwijać tę umiejętność. Sprzyjać ma podejmowaniu samodzielnej twórczości poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej, dziennikarskiej oraz krytycznoliterackiej. Ma kształtować wrażliwość, wyobraźnię, umiejętność stosowania form literackich, symboliki i świadomość językową. Kurs nie jest nastawiony na wiedzę o teorii i historii literatury, choć podczas zajęć będą również analizowane teksty literackie. Nie gwarantuje sukcesu, ale rozwija wiele potrzebnych umiejętności pisarskich, dostarcza wiedzy o technikach pisania oraz o funkcjonowaniu rynku. Będziemy ćwiczyć pisanie tekstów o zróżnicowanej poetyce, stylistyce, realizujących różnorodne reguły gatunkowe (esej, artykuł, powieść, opowiadanie, felieton, reportaż itd.) Zajęcia prowadzą osoby mające znaczący dorobek twórczy w dziedzinie poezji, prozy, eseju, krytyki literackiej i form dziennikarskich. W trakcie warsztatów uczestnicy mogą przedstawiać własne próby pisarskie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.