Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.04.2017 - 09.04.2017
Added on: 04.02.2017

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Światy grozy"

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Teksty grozy konfrontują  odbiorców z wielopoziomowym zbiorem rozmaitych problemów nękających zbiorowości ludzkie zarówno obecnie, jak i tych mających źródło w przeszłości czy w historii – która niejednokrotnie musi być egzorcyzmowana lub opowiedziana na no­wo. Wspólnie z wieloma naukowcami zastanawiać się będziemy nad rozmaitymi aspekta­mi grozy, jej realizacjami w różnych mediach, przez różnorodnych twórców. Istotną kwestią wydaje się próba uwzględnienia jak najszerszej perspektywy oglądu, wskazanie mechanizmów konstruowania grozy i ich wzajemnych korelacji. Badania nad grozą są bowiem dziedziną dynamicznie się rozwijającą, dlatego warto także podejmować się analizowania dzieł nowszych, nienależących do klasycznego kanonu, także tych, które są wobec niego polemiczne. Wśród sugerowanych przez organizatorów trzeciej już edycji konferencji w ramach projektu "Światy grozy", znajdą się zatem:

 • sposoby konstrukcji światów grozy w filmach, serialach, komiksach, grach wideo, grach fabularnych oraz literaturze grozy i horrorze;
 • ewolucja grozy od weird po new weird i nowe konwencje, tak jak np. bizarro czy slipstream;
 • najnowsze zjawiska w obrębie horroru i grozy na przestrzeni różnych mediów;
 • antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy;
 • antropologie grozy:
  • zombie i pandemiczności zombiezmu (w tym: dyskurs tanatyczny, antropologia śmierci, ekokrytyka zombie, polityczność zombie etc.),
  • wampiry wampiryzm (w tym: marzenie o nieśmiertelności, euhemeryzacja wampiryzmu, wampiry a dhampiry etc.);
  • wilkołaki i likantropia;
  • duchy i widma (w tym: nawiedzone miejsca, egzorcyzmy, widmowość symboliczna, spirytyzm, mediumizm, etc.);
  • inne figury grozy (w tym: mumia, potwór Frankensteina, demony spoza kręgu europejskiego);
 • psychologia grozy: światy grozy w perspektywie fobii społecznych i emendacji lęków ludzkich;
 • groza cywilizacji: zmierzch antropocenu i lęk przed apokalipsą;
 • literackie światy grozy (E. T. A. Hoffmann, M. Shelley, E. A. Poe, H. P. Lovecraft, A. Blackwood, S. King, bracia Grimm,I. Levin, N. Gaiman, Joyce Carol Oates, J. R. Boyett, D. Koontz, G. Masterton, C. Barker, A. Rice i inni);
 • polskie światy grozy (S. Grabiński, A. Kańtoch, J. Grzędowicz, S. Darda, K. Kyrcz Jr, Ł. Radecki, Ł. Orbitowski, R. Cichowlas, D. Kain i inni);
 • groza a niesamowite (Unheimliche), inne i obce;
 • monstra i monstrualność;
 • postgroza: narracje postwiktoriańskie, groza w steampunku i inne;
 • groza w legendach miejskich (slender, czarna wołga etc.) i folklorze (zwłaszcza sło­wiańskim);
 • renarracje (retelling) i remediacje światów grozy;
 • parodie, gra z konwencją grozy i przełamywanie schematów narracyjnych;
 • oraz inne.

Organizatorzy są otwarci na wszelkie zagadnienia badawcze związane z grozą i horrorem.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres swiatygrozy@gmail.com mija 28 lutego 2016 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 20 marca 2016 r. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego.

Information

Application deadline for speakers:
28.02.2017 22:30
Added on:
4 February 2017; 12:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
4 February 2017; 12:02 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.