Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 07.04.2017 - 09.04.2017
Дата размещения: 04.02.2017

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Światy grozy"

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Katowice

Teksty grozy konfrontują  odbiorców z wielopoziomowym zbiorem rozmaitych problemów nękających zbiorowości ludzkie zarówno obecnie, jak i tych mających źródło w przeszłości czy w historii – która niejednokrotnie musi być egzorcyzmowana lub opowiedziana na no­wo. Wspólnie z wieloma naukowcami zastanawiać się będziemy nad rozmaitymi aspekta­mi grozy, jej realizacjami w różnych mediach, przez różnorodnych twórców. Istotną kwestią wydaje się próba uwzględnienia jak najszerszej perspektywy oglądu, wskazanie mechanizmów konstruowania grozy i ich wzajemnych korelacji. Badania nad grozą są bowiem dziedziną dynamicznie się rozwijającą, dlatego warto także podejmować się analizowania dzieł nowszych, nienależących do klasycznego kanonu, także tych, które są wobec niego polemiczne. Wśród sugerowanych przez organizatorów trzeciej już edycji konferencji w ramach projektu "Światy grozy", znajdą się zatem:

 • sposoby konstrukcji światów grozy w filmach, serialach, komiksach, grach wideo, grach fabularnych oraz literaturze grozy i horrorze;
 • ewolucja grozy od weird po new weird i nowe konwencje, tak jak np. bizarro czy slipstream;
 • najnowsze zjawiska w obrębie horroru i grozy na przestrzeni różnych mediów;
 • antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy;
 • antropologie grozy:
  • zombie i pandemiczności zombiezmu (w tym: dyskurs tanatyczny, antropologia śmierci, ekokrytyka zombie, polityczność zombie etc.),
  • wampiry wampiryzm (w tym: marzenie o nieśmiertelności, euhemeryzacja wampiryzmu, wampiry a dhampiry etc.);
  • wilkołaki i likantropia;
  • duchy i widma (w tym: nawiedzone miejsca, egzorcyzmy, widmowość symboliczna, spirytyzm, mediumizm, etc.);
  • inne figury grozy (w tym: mumia, potwór Frankensteina, demony spoza kręgu europejskiego);
 • psychologia grozy: światy grozy w perspektywie fobii społecznych i emendacji lęków ludzkich;
 • groza cywilizacji: zmierzch antropocenu i lęk przed apokalipsą;
 • literackie światy grozy (E. T. A. Hoffmann, M. Shelley, E. A. Poe, H. P. Lovecraft, A. Blackwood, S. King, bracia Grimm,I. Levin, N. Gaiman, Joyce Carol Oates, J. R. Boyett, D. Koontz, G. Masterton, C. Barker, A. Rice i inni);
 • polskie światy grozy (S. Grabiński, A. Kańtoch, J. Grzędowicz, S. Darda, K. Kyrcz Jr, Ł. Radecki, Ł. Orbitowski, R. Cichowlas, D. Kain i inni);
 • groza a niesamowite (Unheimliche), inne i obce;
 • monstra i monstrualność;
 • postgroza: narracje postwiktoriańskie, groza w steampunku i inne;
 • groza w legendach miejskich (slender, czarna wołga etc.) i folklorze (zwłaszcza sło­wiańskim);
 • renarracje (retelling) i remediacje światów grozy;
 • parodie, gra z konwencją grozy i przełamywanie schematów narracyjnych;
 • oraz inne.

Organizatorzy są otwarci na wszelkie zagadnienia badawcze związane z grozą i horrorem.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres swiatygrozy@gmail.com mija 28 lutego 2016 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 20 marca 2016 r. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
28.02.2017 22:30
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
4 февраля 2017; 12:02 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
4 февраля 2017; 12:02 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

19.03.2016

Światy grozy 2

Współczesne światy grozy to przede wszystkim szeroki kontekst kulturowy, mieszczący w sobie odwołania do tradycji ludowej, folkloru miejskiego, kinematografii, technologii, historiozofii, psychologii czy wreszcie ewokujący skrywane głęboko lęki czy fobie – i to niezależnie od wybieranego przez twórców narracji grozy medium.

23.01.2019

Groza - przerażenie - terror. Konteksty kulturowe i historyczne / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ośrodek Badawczy Facta Ficta zaprasza do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 16–17 marca 2019 roku na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie.

03.01.2021

Groza i makabra – historia, konteksty, ujęcia, interpretacje / konferencja online

Groza stanowi użyteczne narzędzie kulturowego oglądu i analizy zjawisk – czy to o charakterze artystycznym, czy naukowym. Problematyka ta ściśle wiąże się z doświadczeniami traumatogennymi, funkcjonując też w obszarze choćby historycznym. Ale pojmowanie grozy odbywa się równocześnie w oparciu o mechanizmy kulturowe, które tym samym podporządkowują wrażenia określonym typom działań, zdarzeń, etc. Rozmaite będą zatem interpretacje grozy oraz makabry, jej funkcje, sposób oddziaływania, metody jej przedstawiania oraz reprezentacje w ujęciach rozmaitych dyskursów. (informacja organizatorów)

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах