Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.06.2018
Added on: 15.06.2018

Bacciarelli i jego czasy

Type of the event:
Symposium
City or town:
Warszawa

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum zaprasza na sesję naukową poświęconą życiu i dziełu Marcellego Bacciarellego - nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Sesja odbędzie się 20 czerwca w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego i towarzyszyć będzie wystawie Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety.

Program sesji:

9.30 Otwarcie sesji

Richard Butterwick-Pawlikowski

Polityka i kultura w czasach Stanisława Augusta

Andrzej Pieńkos

1764. Bacciarelli a Wiedeń

Dorota Juszczak

Jak wyglądał Bacciarelli, czyli autoportrety Pierwszego Malarza

Angela Sołtys

Celniejsze podobizny i 140 łokci szkarłatnego adamaszku. Kilka uwag o portretach prymasa Michała Poniatowskiego i aktywności pozaartystycznej Marcella Bacciarellego w relacjach malarza z bratem królewskim

12.15–13.30 Przerwa

Izabela Zychowicz

Marcello Bacciarelli – Sala Salomona w pałacu Na Wyspie – utracone dziedzictwo?

Anita Chiron-Mrozowska

Nauczanie anatomii z żywego modela w akademiach sztuki w XVIII w. oraz w praktyce Malarni Marcella Bacciarellego

Aleksandra Bernatowicz

Oferta dla króla. Album z rycinami Josepha Wahla

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.