Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.10.2017 - 20.10.2017
Added on: 11.10.2017

Bariery i pomosty w kulturze i języku / międzynarodowa konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Opole
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Teachers, Educators

Program Konferencji

„Bariery i pomosty w kulturze i języku”

Opole,  Uniwersytet Opolski,  pl. Kopernika 11

18-20 października 2017 r.

 

Na skróty: środa, 18 października czwartek, 19 października / piątek, 20 października

obrady w sekcjach:

18 X: sekcja A: Kształcenie kompetencji międzykulturowej  / sekcja B: Nowe metody, nowe wyzwania / sekcja C: Nowe media, nowe role / sekcja D: Polszczyzna i polskość  wobec innych kultur,

19 X: sekcja A: Kształcenie kompetencji międzykulturowej c.d. / sekcja B: Specjalne potrzeby, nowe zadania / sekcja C: Bariery i pomosty z perspektywy badań nad dyskursami / sekcja D: Języki, ich sytuacja i promocja  // sekcja A: Wielokulturowość w procesie dydaktycznym / sekcja B: Nauczanie języka polskiego w praktyce / sekcja C: Gramatyka i leksyka jako problem glottodydaktyczny

środa, 18 października

9.00 Uroczyste otwarcie konferencji - Aula Błękitna

9.45 Dyskusja plenarna: Stowarzyszenie „Bristol” jako pomost między narodami
i językami. 20 lat działalności

Referaty:

 • Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński), Stowarzyszenie "Bristol" jako pierwszy pomost między polonistami zagranicznymi i polskimi
 • Przemysław Gębal (Uniwersytet Warszawski), Statutowe cele Stowarzyszenia „Bristol” i ich związek z rozwojem glottodydaktyki polonistycznej

Dyskusja

Józef Bryll, Eugeniusz Brudkiewicz (Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód), 25-lecie działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód budowaniem wszechstronnej więzi ze społeczeństwami krajów wschodnich

Wręczenie odznaczeń

11.15-11.45     Przerwa kawowa

11.45-14.00     Obrady plenarne - Aula Błękitna

 • 11.45-12.00     Anna Seretny, Ewa Lipińska (Uniwersytet Jagielloński), Podtrzymywanie polszczyzny w diasporze polskiej w Stanach Zjednoczonych (w świetle wyników projektu Polish your Polish)
 • 12.00-12.15   Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski), Ksenofobiczne i polonocentryczne zagrożenia dotyczące nauczania języka ojczystego jako obcego - czyli dlaczego Pan Bóg rozmawiał z Adamem po polsku?
 • 12.15-12.30       Liliana Madelska (Uniwersytet Wiedeński), Wykłady gościnne jako pomosty między polonistyką w Polsce a za granicą
 • 12.30-12.45     Wiesław Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński), Dwujęzyczność węgiersko-polska (na przykładzie osób polskiego pochodzenia żyjących na Węgrzech)
 • 12.45-13.00       Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka (Uniwersytet Wrocławski), Cudzoziemskie problemy ze składnią – o anakolutach i sylepsach w języku polskim
 • 13.00-13.15       Grażyna Zarzycka (Uniwersytet Łódzki), Zakłócenia w komunikacji interkulturowej. Na przykładzie incydentów krytycznych zobrazowanych w narracjach studentów zagranicznych
 • 13.15-13.45       Dyskusja

14.00-15.00 Obiad

15.30-17.30 Obrady w sekcjach

Sekcja A: Kształcenie kompetencji międzykulturowej - Muzeum UO

 • 15.30-15.45       Izabela Wieczorek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Polacy są jacyś inni… O nabywaniu kompetencji interkulturowej słów kilka
 • 15.45 -16.00      Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski), Rozwijanie międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej osób uczących się jpjo na Ukrainie
 • 16.00-16.15         Sylwia Kaźmierczak-Ali, Wielojęzyczność i wielokulturowość świata
 • 16.15-16.30    Tamara Czerkies (Uniwersytet Jagielloński), Płeć i/a kultura. O możliwych trudnościach pracy w grupach heterogenicznych podczas zajęć z języka polskiego jako obcego
 • 16.30-16.45       Renata Klęczańska (Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Ukraina), Rola Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w łamaniu bariery językowej w nauczaniu języka polskiego wśród młodzieży ukraińskojęzycznej w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) na Ukrainie
 • 16.45-17.00   Wioletta Hajduk-Gawron (Uniwersytet Śląski), Inkluzja, integracja, asymilacja, akulturacja – zjawiska na styku kultur umożliwiające porozumienie, czy zawsze tak jest?
 • 17.00-17.30       Dyskusja

SEKCJA B:  Nowe metody, nowe wyzwania - Sala Plafonowa

 • 15.30-15.45     Agnieszka Małyska (Klub Dialogu SJP), Czy język polski musi być trudny? – reinterpretacja poziomu A na przykładzie podręczników START  
 • 15.45-16.00       Agnieszka Jastrzębska (Uniwersytet Warszawski), Kolaż i inne techniki plastyczne jako metoda wspierająca naukę jpjo w grupie wielokulturowej
 • 16.00-16.15        Daniela Kołodziej, Anna Trębska-Kerntopf (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Koncepcja CBLT w glottodydaktyce polonistycznej – na przykładzie projektu otwartego „Quiz o mieście”
 • 16.15-16.30       Dominika Bucko (Uniwersytet Jagielloński), Mosty zamiast barier – o wspomaganiu nauczycieli polskich szkół uczących dzieci cudzoziemskie
 • 16.30-16.45       Magdalena Kobus (Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców Polish Is My Love Szczecin), Trudna sztuka zamiany ról, czyli praca z kadrą menedżerską najwyższego szczebla
 • 16.45-17.00    Monika Krzempek (Uniwersytet Opolski), Dialogowość w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
 • 17.00-17.15       Jakub Plis (Polish Language Services, Luton, Wielka Brytania), Kluby Toastmasters International w nauczaniu JPJO
 • 17.15-17.45 Dyskusja

Sekcja C: Nowe media, nowe role - Sala Senatu

 • 15.30-15.45      Katarzyna Cudny (Uniwersytet im. Kanta w Kaliningradzie, Rosja), Słowacki wielkim poetą był! A czy jego konto na www.youtube.pl będzie cieszyć się popularnością? – wykorzystanie nowych mediów w rozpowszechnianiu wiedzy o autorach literatury polskiej
 • 15.45-16.00   Małgorzata Malinowska (Uniwersytet Warszawski), Współczesny komentarz satyryczny na lekcjach JPJO na przykładzie stron internetowych ASZdziennik.pl, Smutne historie spisane na kacu i tanim papierze oraz Andrzej Rysuje
 • 16.00-16.15       Agnieszka Wronowska (Uniwersytet Warszawski), Nowe media i nowe technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego a zmieniająca się rola nauczyciela
 • 16.15-16.30      Jacek Tomasz Kuchta (Uniwersytet Gdański), Obraz jako tekst – kilka uwag na temat obrazu w podręcznikach do nauczania jpjo
 • 16.30-16.45      Anna Andrzejewska (Uniwersytet Opolski), Wizualizacja w nauczaniu gramatyki języka obcego – bariera czy pomost?
 • 16.45-17.00       Marcin Maciołek (Uniwersytet Śląski), W necie i na kompie, czyli o języku "młodych komputerowców
 • 17.00-17.30       Dyskusja

Sekcja D: Polszczyzna i polskość  wobec innych kultur - s. 307

 • 15.30-15.45       Maria Wacławek, Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie) Polaków spędzanie wolnego czasu – w kręgu językowo-kulturowych stereotypów
 • 15.45 -16.00   Justyna Zych (Uniwersytet Warszawski), Stereotypy narodowościowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • 16.00-16.15      Katarzyna Kołak-Danyi (Uniwersytet Warszawski), Made in Poland. Polskie zjawiska kulturowe jako bariery i pomosty w nauczaniu jpjo
 • 16.15-16.30       Lidia Romaniszyn-Ziomek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Odkrywanie Portugalii, czyli dlaczego Polak (nie) rozumie Portugalczyka
 • 16.30-16.45     Monika Valkova Maciejewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Koziołki w mandze, Tokio w Poznaniu. Uczestnicy kursów języka polskiego z Japonii w SjiKPdC UAM (2012-2017). Perspektywa lektora
 • 16.45-17.00       Jagna Malejka (Uniwersytet Śląski), Bariery i pomosty w nauczaniu języka i kultury polskiej na Dalekim Wschodzie
 • 17.00-17.30       Dyskusja

18.30    Uroczysta kolacja


Czwartek, 19 października

9.00-10.45           Obrady plenarne - Aula Błękitna

 • 9.00-9.15      Anna Janus-Sitarz (Uniwersytet Jagielloński), Wojna była na zewnątrz, a teraz zaczęła się w naszym domu." Fanatyzm w oczach dziecięcego narratora
 • 9.15-9.30      Anna Dunin-Dudkowska, Grażyna Przechodzka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kompetencje nauczyciela języka polskiego jako obcego w społeczeństwie informatycznym
 • 9.30-9.45    László Kálmán Nagy (Uniwersytet Jagielloński), Problem „korpomowy” i innych wpływów języka angielskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • 9.45-10.00    Małgorzata Gębka-Wolak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Modyfikacje semantyczno-formalne jednostek z ogólnego zbioru polszczyzny jako źródło utrudnień w komunikacji na tematy prawne
 • 10.00-10.15  Jolanta Nocoń (Uniwersytet Opolski), O priorytetach edukacji językowej we współczesnej rzeczywistości kulturowo-komunikacyjnej
 • 10.15-10.45 Dyskusja

11.00-12.00 Przerwa kawowa zwiedzanie Muzeum UO (parter),

 •             sprzedaż książek Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego (hol III piętro),
 •             prezentacja „Biuletynu Polonistycznego” (s. 301),
 •             prezentacja Fundacji Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi(s. 307)

12.00-13.45 Obrady w sekcjach

Sekcja A: Kształcenie kompetencji międzykulturowej c.d. - Muzeum UO

 • 12.00-12.15      Wioletta Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Że jest świat większy… Kultura wysoka i popularna w przestrzeni szkoły polonijnej
 • 12.15-12.30       Paulina Potasińska (Uniwersytet Warszawski), „Mam tak samo jak ty miasto moje..” – varsaviana na lektoracie z jpjo a budowanie metatożsamości cudzoziemców
 • 12.30-12.45       Maria Rółkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pierwsze kroki w poznawaniu kultury i języka polskiego przez obcokrajowców – co jest pomocą, a co przeszkodą?
 • 12.45-13.00      Edyta Nowosielska (Uniwersytet Cambridge, Wielka Brytania), Polskie dzieci trzeciej kultury na Wyspach
 • 13.00 -13.15     Rosalba Satalino (Uniwersytet Śląski), Polsko-włoskie różnice kulturowe a nauczanie kultury polskiej na włoskich polonistykach
 • 13.15-13.45 Dyskusja

Sekcja B: Specjalne potrzeby, nowe zadania - Sala Plafonowa

 • 12.00-12.15    Maria Czempka-Wewióra (Uniwersytet Śląski), Specjalne potrzeby uczniów w zakresie wymowy w procesie nauczania jpjo
 • 12.15-12.30    Małgorzata Smereczniak (Uniwersytet Śląski), Język żyrafy i język szakala. Koncepcja porozumienia bez przemocy w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w nauczaniu jpjo
 • 12.30-12.45    Adriana Prizel-Kania (Uniwersytet Jagielloński), Wpływ formuły lateralizacji na przyswojenie języka obcego
 • 12.45-13.00       Marcin Jura (Uniwersytet Wrocławski), Struktura egzaminu certyfikatowego z języka polskiego a osoby z niepełnosprawnością wzrokową – podejście praktyczne
 • 13.00-13.15       Aleksandra Święcka (Uniwersytet Warszawski), Głusi uczestnicy lektoratu języka polskiego jako obcego w świetle założeń surdoglottodydaktyki
 • 13.15–13.45      Dyskusja

Sekcja C:  Bariery i pomosty z perspektywy badań nad dyskursami - s. 302

 • 12.00-12.15       Ewa Malinowska (Uniwersytet Opolski), Bariery i pomosty w administracyjnej sferze komunikacyjnej
 • 12.15-12.30      Marzena Makuchowska (Uniwersytet Opolski), Bariery w administracyjnej sferze komunikacyjnej – analiza jednego przykładu
 • 12.30-12.45     Beata Kułak (Uniwersytet Fryburski), Język polski na bezdrożach komunikacji. Perspektywa polonijna
 • 12.45-13.00       Agnieszka Karolczuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Zróżnicowanie wewnętrzne polszczyzny a proces uczenia (się) języka polskiego jako obcego
 • 13.00-13.15      Ivana Dobrotova (Uniwersytet w Ołomuńcu), Leksem SUWEREN we współczesnym polskim dyskursie publicystycznym
 • 13.15–13.45 Dyskusja

Sekcja D: Języki, ich sytuacja i promocja - s. 303

 • 12.00-12.15       Marta Minkiewicz (Uniwersytet Wrocławski), Sytuacja językowa w Hiszpanii
 • 12.15-12.30       Magdalena Krzyżostaniak (Uniwersytet Wrocławski),  Silbo gomero – jak ocalić od zagłady wymierający język
 • 12.30-12.45       Agnieszka Zawadzka (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greiswald, Niemcy), Promocja języka polskiego w niemieckim systemie oświaty na przykładzie projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”
 • 12.45-13.00     Danuta Gałyga (Uniwersytet Jagielloński), Nieadekwatność językowa wybranych aktów mowy w językach słowiańskich (polskim, rosyjskim i czeskim). Studium porównawcze
 • 13.00-13.15       Dorota Orsson (Sprachhochschule Brandenburg), Nowe granice edukacyjne języka polskiego
 • 13.15–13.45 Dyskusja

14.00-15.00 Obiad

15.00-18.00 Obrady w sekcjach

Sekcja A: Wielokulturowość w procesie dydaktycznym - Muzeum UO

 • 15.00-15.15       Bartłomiej Maliszewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Bariery i pomosty w sytuacjach komunikacyjnych na lekcji języka polskiego jako obcego
 • 15.15-15.30       Urszula Majcher-Legawiec (Uniwersytet Warszawski), Postawy nauczycieli wobec odmienności kulturowej. Prezentacja wyników badań pilotażowych przeprowadzonych w Małopolsce
 • 15.30-15.45      Małgorzata Czubaszek (Uniwersytet Śląski), Poprawność polityczna w procesie glottodydaktycznym
 • 15.45-16.00      Karolina Graboń (Uniwersytet Śląski), Pomiędzy pokoleniami – czyli o tradycji w nowoczesnym ujęciu na zajęciach lektoratowych z jpjo
 • 16.00-16.15       Anna Butcher (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Profil absolwenta podyplomowych studiów nauczania języka polskiego jako obcego w perspektywie zmieniającego się świata
 • 16.15-16.30       Kinga Górecka-Rokita (Politechnika Krakowska), Jak wykorzystać wielokulturowość w grupach na zajęciach z języka polskiego jako obcego
 • 16.30-16.45     Beata Świerczewska (Politechnika Opolska), Ciągle INNY” czy już „SWÓJ”? Czynniki wpływające na bariery w komunikacji międzykulturowej w studenckich grupach polsko-ukraińskich

16.45-17.15       Dyskusja

Sekcja B: Nauczanie języka polskiego w praktyce - Sala Plafonowa

 • 15.00-15.15       Patrycja Krasowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy ten koń mówi także po rumuńsku? – o tym, jak porozumiewają się bohaterowie Mrożka, i czy ich problemy z komunikacją rozumieją cudzoziemcy na niższych poziomach znajomości  języka polskiego
 • 15.15-15.30       Agnieszka Rabiej, Magdalena Szelc-Mays (Uniwersytet Jagielloński), Upowszechnianie idei dwujęzyczności na przykładzie projektu edukacyjnego „Czytam, bo lubię! I read and I like it!
 • 15.30-15.45       Dorota Zackiewicz (Uniwersytet Warszawski), Pomosty kultury – o zajęciach filmowych dla studentów Rocznego Kursu Przygotowawczego
 • 15.45-16.00       Anna Roter-Bourkane (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Proszę mi wierzyć, że gdybym nie znał angielskiego, to w życiu nie napisałbym do druku ani jednego zdania” – casus Josepha Conrada Korzeniowskiego z perspektywy glottodydaktycznej
 • 16.00-16.15       Wacławek Maria, Wtorkowska Maria (Uniwersytet w Lublanie), Przez jedzenie do języka... polskiego – o kulinariach oczami Polaków i Słoweńców
 • 16.15-16.30       Maria Łaszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Czego potrzebują szkoły sobotnie? Prezentacja założeń nowego podręcznika do nauki języka polskiego dla klas młodszych
 • 16.30-16.45 Ewa Węgrzak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nowe technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego - ILOCALAPP aplikacja na smartfony
 • 16.45-17.15       Dyskusja

Sekcja C: Gramatyka i leksyka jako problem glottodydaktyczny - s. 307

 • 15.00-15.15       Wojciech Hoffmański (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Językowe pomosty. Kategorie gramatyczne w perspektywie nauczania języka polskiego jako obcego Słowian
 • 15.15-15.30       Agata Małyska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Aspekt czasownika w ujęciu gramatyki opisowej i funkcjonalnej – implikacje glottodydaktyczne
 • 15.30-15.45       Przemysław Turek (Uniwersytet Jagielloński), Gramatyczna wizja upływu czasu w polszczyźnie, czyli jak nie straszyć cudzoziemców aspektem
 • 15.45-16.00       Konrad Szamryk (Uniwersytet w Białymstoku / Uniwersytet w Stambule), Słownictwo związane z alkoholem w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie elementarnym
 • 16.00-16.15       Anna Żurek (Uniwersytet Wrocławski), Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych jako sposoby radzenia sobie z niedoborami leksykalnymi
 • 16.15-16.30       Agnieszka Madeja (Uniwersytet Śląski), Frazeodydaktyka – trudności w przyswajaniu frazeologizmów oraz błędy w nauczaniu związków frazeologicznych
 • 16.30-16.45       Andrzej Babanow (Uniwersytet Petersburski, Rosja), Transidiomatyczność jako pomost i bariera w komunikacji
 • 16.45-17.00       Maria Kuc, (Uniwersytet Warszawski), Dokąd powinna zmierzać glottodydaktyka: do przodu, naprzód czy przed siebie?
 • 17.00-17.30 Dyskusja

17.15-18.30 Szwedzki stół


Piątek, 20 października

9.00- 11.00 Obrady plenarne - Aula Błękitna

 • 9.00-9.15           Piotr Lewiński (Uniwersytet Wrocławski), Gramatyka historyczna a nauczanie JPJO
 • 9.15-9.30    Tomasz Jeleński, Michalina Rittner (Politechnika Krakowska), Kształcenie architektoniczne cudzoziemców w grupach wielojęzykowych
 • 9.30-9.45           Anna Burzyńska-Kamieniecka, Marta Gołębiowska (Uniwersytet Wrocławski), Od przełamywania barier do budowania więzi. Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego oczami jego uczestników
 • 9.45-10.00         Aleksandra Achtelik (Uniwersytet Śląski), Nauczanie kultury polskiej w grupach wielokulturowych. Pułapki i szanse
 • 10.00-10.15       Marta Pančíková (Uniwersytet Ostrawski), Interkomprehensja – metoda, która ułatwia naukę zwłaszcza bliskich języków słowiańskich
 • 10.15-10.30       Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski), Lingwistyka pozytywna

10.30-11.00 Dyskusja i oficjalne zamknięcie konferencji

11.00 Lunch

12.00-13.30 Zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki

13.30-15.00 Wycieczka z przewodnikiem po Opolu


Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
serdecznie zapraszają na Konferencję Naukową Bariery i pomosty w kulturze i języku. W 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia „Bristol”
Opole, 18-20 października 2017 roku

Międzynarodowa konferencja naukowa ma na celu integrację środowiska zajmującego się nauczaniem języka polskiego jako obcego lub drugiego. Uczestnikami konferencji będą osoby zajmujące się kształceniem polonistycznym cudzoziemców oraz młodzieży polonijnej w polskich jednostkach akademickich, na uczelniach zagranicznych oraz w tzw. szkołach sobotnich działających poza krajem.

Przewidujemy, że w spotkaniu naukowym będzie uczestniczyć ponad 100 osób z Polski, Austrii, Niemiec, Węgier, Słowacji, Czech, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Konferencja zgromadzi polonistów zajmujących się edukacją polonistyczną w Polsce i poza jej granicami, zarówno wybitnych profesorów, jak też młodą kadrę naukową związaną ze szkolnictwem wyższym.

            Jest to ważne przedsięwzięcie naukowe przede wszystkim z perspektywy narracji toczącej się wokół polskiego jako języka, którym włada ponad 50 mln ludzi – mieszkających w Polsce oraz związanych ze środowiskami polonijnymi. Język polski wreszcie w dyskursie naukowym przedstawiony zostanie nie jako język „mały”, obsługujący tylko peryferie starego kontynentu, ale jako „duży” język w kontekście Unii Europejskiej. Konferencja jest ważnym wydarzeniem jubileuszowym, związanym z 20-leciem Stowarzyszenia „Bristol”  i 25-leciem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

            W czasie uroczystego otwarcia konferencji zostaną wręczone medale okolicznościowe Mickiewicz-Puszkin:

- dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego „za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe, wydawnicze oraz wszechstronną współpracę w zakresie humanistyki z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą”;

- dla Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego „za 20-letnią wszechstronną i nieocenioną działalność w zakresie promocji Polski, kultury i języka polskiego na świecie”.

Zapraszamy do refleksji nad komunikacją międzyludzką we współczesnym świecie, którego zróżnicowanie umożliwia zarówno budowanie wielokierunkowych więzi, jak i staje się przyczyną napięć między poszczególnymi regionami, nacjami, kulturami i językami. Inspiracją do badań nad barierami i pomostami w komunikacji mogą stać się obszary (rzeczywistych lub potencjalnych) napięć, indukowanych przez takie czynniki, jak np.:

• wielojęzyczność i wielokulturowość świata,

• wewnętrzna dyferencjacja języka (-ów) (terytorialna, socjalna – żargony, slangi, style osobnicze itp.),

• globalizacja a (ksenofobiczna) lokalizacja,

• uniwersalizacja i separatyzmy, • ideologie, fanatyzm etc.,

• kultura wysoka (elitarna) versus kultura niższa (popularna), • wielość (konkurencja) wspólnot dyskursywnych i dyskursów,

• różnorodność rasowa, etniczna, płciowa,

• różnice międzypokoleniowe,

• różnorodność ról i celów komunikacyjnych,

• wielojęzyczność, różnojęzyczność oraz sposoby jej promowania i upowszechniania,

• transmisja języka w dobie globalizacji,

• innowacyjne rozwiązania w kształceniu polonistycznym w kontekście pracy

• w grupach wielokulturowych i wieloetnicznych, rola różnic indywidualnych w procesie kształcenia językowego

 

Miejsce obrad:

Uniwersytet Opolski,

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

 

Patronat honorowy:

Wojewoda Opolski Adrian Czubak

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk

Patronat medialny:

TVP3

Radio Opole

„Nowa Trybuna Opolska”

Information

Address:
Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11
Application deadline for speakers:
29.06.2017 22:00
Fee:
400
Added on:
11 October 2017; 11:21 (Sylwia Pikula)
Edited on:
16 February 2019; 13:25 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.