Polish Studies Newsletter
Date of the event: 11.05.2017 - 11.05.2017
Added on: 10.05.2017

Bielska polonistyka w wirtualnym świecie "Biuletynu Polonistycznego". Inauguracja cyklu spotkań "Tour de Polonistyka" (w ramach XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki)

Z radością informujemy, że rozpoczynamy cykl otwartych spotkań, przybliżających działania "Biuletynu Polonistycznego" oraz instytutów polonistycznych, które będą nas gościć.
Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w Bielsku-Białej (Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej), podczas XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, o godz. 14.50 (w sali L 323, budynek L kampusu ATH).

Kierunek Filologia polska w ATH istnieje od początku powstania Akademii Techniczno-Humanistycznej i utworzenia w niej, we wrześniu 2001, Wydziału Humanistyczno-Społecznego (WHS).

Twórcami i głównymi filarami bielskiej polonistyki są prof. dr hab. Anna Węgrzyniak i prof. dr hab. Tomasz Stępień – profesorowie tytularni, wieloletni pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od lat bielską polonistykę współtworzą także samodzielni pracownicy naukowi, adiunkci i asystenci - absolwenci filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kierunek Filologia polska w ATH dwukrotnie uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na studiach pierwszego stopnia (3-letni licencjat) i drugiego stopnia (2-letnie studia magisterskie).

Obecnie na kierunku Filologia polska prowadzone są dwie specjalności o profilu ogólnoakademickim w dwóch osobnych katedrach:

W roku akademickim 2017/2018 prowadzony będzie nabór zarówno na studia licencjackie (pierwszego stopnia), jak i magisterskie (drugiego stopnia) na obu specjalnościach.

Od roku akademickiego 2015/2016 absolwenci studiów magisterskich mogą otworzyć na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH przewód doktorski i uzyskać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (zob. http://www.whs.ath.bielsko.pl/doktoryzowanie/)

Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH afiliowane jest pismo naukowe „Świat i Słowo” [9 pkt. na ministerialnej liście „B” czasopism punktowanych], którego założycielką i pierwszą redaktor naczelną była prof. dr hab. Anna Węgrzyniak; obecnie funkcję redaktora naczelnego pisma pełni prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk (zob. www.swiatislowo.ath.bielsko.pl). Afiliowane jest też pismo naukowe „Media i Społeczeństwo” [7 pkt.], którego założycielką i redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta (zob. http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl)

Studenci filologii polskiej w ATH mogą publikować swoje artykuły na łamach studenckiego pisma „Margines”, które ukazuje się w tradycyjnej wersji drukowanej i w wersji on-line; twórcą i koordynatorem pisma jest dr Maciej Kalarus, adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej – (zob. http://www.margines.ath.bielsko.pl).

Kampus ATH

 

Studenci mogą też zaangażować się w prace kół naukowych:

Wymiana międzynarodowa w ramach unijnego projektu Erasmus+ :

Studenci kierunku filologia korzystający z programu Erasmus+ najczęściej wybierają uczelnie partnerskie (zob. http://www.dwm.ath.bielsko.pl/index.php/erasmus/informacje):

 • w Czechach (Uniwersytety w Ostrawie, Brnie, Ołomuńcu),
 • w Bułgarii (Uniwersytety w Wielkim Tyrnowie, Sofii),
 • na Węgrzech  (Uniwersytet w Budapeszcie).

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Poloniści z ATH w intensywny sposób współpracują od lat z wiodącymi instytucjami kulturalno-oświatowymi w Bielsku-Białej i okolicach, prowadząc wykłady promocyjne, warsztaty, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi kultury i sztuki, wydając publikacje o charakterze popularnonaukowym i udzielając wywiadów dla lokalnych mediów.

 • Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
 • Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
 • Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej
 • Teatr Polski w Bielsku-Białej
 • Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej
 • Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli „MCDN” w Oświęcimiu
 • Licea Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, Oświęcimiu, Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach, Żywcu, Milówce. (W Liceach Ogólnokształcących nr IV i nr VI w Bielsku-Białej powstały klasy akademickie pod patronatem naukowym pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. W ramach promocji WHS każdego roku prowadzone są cykliczne wykłady i spotkania dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Bielska-Białej, a także Żywca, Czechowic-Dziedzic, Oświęcimia i Pszczyny).

____________________________________________________________________________________________

Spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkań:
·       omówimy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
·       zaprezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
·       przedstawimy osobę Redaktora-koordynatora,
·       zaprosimy Państwa do rozmowy, wysłuchamy uwag i odpowiemy na pytania.

Jeszcze przed wakacjami odwiedzimy:

16 maja (godz. 12.50, Aula Rady Wydziału) - Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

23 maja (godz. 11.30, Aula C) - Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Zielonogórskiego

25 maja (godz. 13.00, sala 110) - Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

8 czerwca (godz. 12.40, Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka, parter) - Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy!

Zespół "Biuletynu Polonistycznego"

autor plakatu: Paweł Ryżko

Information

Added on:
10 May 2017; 12:29 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 September 2018; 19:16 (Mariola Wilczak)

See also

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

01.05.2017

Wykład prof. dr hab. Anny Węgrzyniak „O ironii jako kategorii estetycznej – na przykładzie wybranych wierszy”

W czwartek 20 października w auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbędzie się wykład prof. dr hab. Anny Węgrzyniak „O ironii jako kategorii estetycznej – na przykładzie wybranych wierszy”.

01.05.2017

Konteksty medialne w edukacji humanistycznej

Miejsce konferencji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – ODN w Oświęcimiu, ul. J. Bema 4

19.05.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Zielonej Górze

Zapraszamy na trzecie już otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka". Tym razem zawitamy do Zielonej Góry. O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Mariola Wilczak. Spotkanie odbędzie się w Auli C na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.