Полонистический бюллетень
Начало событияДата события: 11.05.2017 - 11.05.2017
Дата размещения: 10.05.2017

Bielska polonistyka w wirtualnym świecie "Biuletynu Polonistycznego". Inauguracja cyklu spotkań "Tour de Polonistyka" (w ramach XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki)

Начало событияВид события:
Встреча
Местность:
Bielsko-Biala

Z radością informujemy, że rozpoczynamy cykl otwartych spotkań, przybliżających działania "Biuletynu Polonistycznego" oraz instytutów polonistycznych, które będą nas gościć.
Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w Bielsku-Białej (Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej), podczas XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, o godz. 14.50 (w sali L 323, budynek L kampusu ATH).

Kierunek Filologia polska w ATH istnieje od początku powstania Akademii Techniczno-Humanistycznej i utworzenia w niej, we wrześniu 2001, Wydziału Humanistyczno-Społecznego (WHS).

Twórcami i głównymi filarami bielskiej polonistyki są prof. dr hab. Anna Węgrzyniak i prof. dr hab. Tomasz Stępień – profesorowie tytularni, wieloletni pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od lat bielską polonistykę współtworzą także samodzielni pracownicy naukowi, adiunkci i asystenci - absolwenci filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kierunek Filologia polska w ATH dwukrotnie uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na studiach pierwszego stopnia (3-letni licencjat) i drugiego stopnia (2-letnie studia magisterskie).

Obecnie na kierunku Filologia polska prowadzone są dwie specjalności o profilu ogólnoakademickim w dwóch osobnych katedrach:

W roku akademickim 2017/2018 prowadzony będzie nabór zarówno na studia licencjackie (pierwszego stopnia), jak i magisterskie (drugiego stopnia) na obu specjalnościach.

Od roku akademickiego 2015/2016 absolwenci studiów magisterskich mogą otworzyć na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH przewód doktorski i uzyskać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (zob. http://www.whs.ath.bielsko.pl/doktoryzowanie/)

Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH afiliowane jest pismo naukowe „Świat i Słowo” [9 pkt. na ministerialnej liście „B” czasopism punktowanych], którego założycielką i pierwszą redaktor naczelną była prof. dr hab. Anna Węgrzyniak; obecnie funkcję redaktora naczelnego pisma pełni prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk (zob. www.swiatislowo.ath.bielsko.pl). Afiliowane jest też pismo naukowe „Media i Społeczeństwo” [7 pkt.], którego założycielką i redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta (zob. http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl)

Studenci filologii polskiej w ATH mogą publikować swoje artykuły na łamach studenckiego pisma „Margines”, które ukazuje się w tradycyjnej wersji drukowanej i w wersji on-line; twórcą i koordynatorem pisma jest dr Maciej Kalarus, adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej – (zob. http://www.margines.ath.bielsko.pl).

Kampus ATH

 

Studenci mogą też zaangażować się w prace kół naukowych:

Wymiana międzynarodowa w ramach unijnego projektu Erasmus+ :

Studenci kierunku filologia korzystający z programu Erasmus+ najczęściej wybierają uczelnie partnerskie (zob. http://www.dwm.ath.bielsko.pl/index.php/erasmus/informacje):

 • w Czechach (Uniwersytety w Ostrawie, Brnie, Ołomuńcu),
 • w Bułgarii (Uniwersytety w Wielkim Tyrnowie, Sofii),
 • na Węgrzech  (Uniwersytet w Budapeszcie).

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Poloniści z ATH w intensywny sposób współpracują od lat z wiodącymi instytucjami kulturalno-oświatowymi w Bielsku-Białej i okolicach, prowadząc wykłady promocyjne, warsztaty, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi kultury i sztuki, wydając publikacje o charakterze popularnonaukowym i udzielając wywiadów dla lokalnych mediów.

 • Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
 • Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
 • Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej
 • Teatr Polski w Bielsku-Białej
 • Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej
 • Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli „MCDN” w Oświęcimiu
 • Licea Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, Oświęcimiu, Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach, Żywcu, Milówce. (W Liceach Ogólnokształcących nr IV i nr VI w Bielsku-Białej powstały klasy akademickie pod patronatem naukowym pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. W ramach promocji WHS każdego roku prowadzone są cykliczne wykłady i spotkania dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Bielska-Białej, a także Żywca, Czechowic-Dziedzic, Oświęcimia i Pszczyny).

____________________________________________________________________________________________

Spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkań:
·       omówimy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
·       zaprezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
·       przedstawimy osobę Redaktora-koordynatora,
·       zaprosimy Państwa do rozmowy, wysłuchamy uwag i odpowiemy na pytania.

Jeszcze przed wakacjami odwiedzimy:

16 maja (godz. 12.50, Aula Rady Wydziału) - Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

23 maja (godz. 11.30, Aula C) - Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Zielonogórskiego

25 maja (godz. 13.00, sala 110) - Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

8 czerwca (godz. 12.40, Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka, parter) - Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy!

Zespół "Biuletynu Polonistycznego"

autor plakatu: Paweł Ryżko

Информация

Ссылки:
Дата размещения:
10 мая 2017; 12:29 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
28 сентября 2018; 19:16 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

01.05.2017

Wykład prof. dr hab. Anny Węgrzyniak „O ironii jako kategorii estetycznej – na przykładzie wybranych wierszy”

W czwartek 20 października w auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbędzie się wykład prof. dr hab. Anny Węgrzyniak „O ironii jako kategorii estetycznej – na przykładzie wybranych wierszy”.

01.05.2017

Konteksty medialne w edukacji humanistycznej

Miejsce konferencji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – ODN w Oświęcimiu, ul. J. Bema 4

19.05.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Zielonej Górze

Zapraszamy na trzecie już otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka". Tym razem zawitamy do Zielonej Góry. O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Mariola Wilczak. Spotkanie odbędzie się w Auli C na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах