Полонистический бюллетень
Начало событияДата события: 20.10.2016
Дата размещения: 01.05.2017

Wykład prof. dr hab. Anny Węgrzyniak „O ironii jako kategorii estetycznej – na przykładzie wybranych wierszy”

Начало событияВид события:
Лекция
Местность:
Bielsko-Biala
Целевые аудитории:
Ученики

W czwartek 20 października w auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbędzie się wykład prof. dr hab. Anny Węgrzyniak „O ironii jako kategorii estetycznej – na przykładzie wybranych wierszy”.

___________________________________________________________________________________________

Obecnie bielska polonistyka współpracuje z kilkoma szkołami ponadgimnazjalnymi w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Czechowicach-Dziedzicach. W ramach współdziałania proponujemy uczniom m.in. udział w wykładach, warsztatach, prezentacjach organizowanych w siedzibie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ul. Willowej 2 w Bielsku-Białej oraz w szkołach.

Zapraszamy do podejmowania wspólnych inicjatyw – organizowania konkursów, projektów naukowych oraz konferencji.

Kontakt:

Katedra Literatury i Kultury Polskiej
Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji

Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2
43-300 Bielsko-Biała
bud. B (I piętro)
sekretariat: pok. 111

tel. (33) 827 92 61
e-mail: pol@ath.bielsko.pl

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Информация

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах