Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.06.2021 - 25.06.2021
Added on: 16.06.2021

CLARIN-PL-Biz – technologie językowe dla nauki i biznesu II

Type of the event:
Conference
Organisers:

Konsorcjum CLARIN-PL (Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) zaprasza na konferencję on-line „CLARIN-PL-Biz – technologie językowe dla nauki i biznesu II”, która odbędzie się 24-25 czerwca 2021 r. na platformie Zoom.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną projekty badawcze realizowane przez naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji oraz instytucji pozarządowych, których liderzy skorzystali z infrastruktury CLARIN-PL. Przedstawiciele konsorcjum zaprezentują również najnowsze funkcje i zasoby wypracowane w ramach rozwoju infrastruktury.

CLARIN-PL-Biz to projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez konsorcjum składające się z 5 jednostek naukowych oraz 22 partnerów biznesowych. Jego celem jest zbudowanie platformy do przetwarzania języka naturalnego i eksploracji wielkich danych językowych. Początkowo odbiorcami CLARIN-PL byli głównie naukowcy z dziedzin humanistycznych i społecznych, jednak z czasem wzbudził on też zainteresowanie przedstawicieli różnych obszarów nauki, instytucji publicznych, organizacji oraz firm komercyjnych. Dziś wiemy, że skuteczna analiza danych językowych jest przyszłością gospodarki opartej na wiedzy i że to właśnie ona określa światowy trend rozwoju sztucznej inteligencji, która ułatwia pracę człowiekowi. Uprzywilejowana pozycja języka angielskiego sprawia, że bardzo wiele badań wykonuje się przede wszystkim dla tekstów w tym języku, tymczasem to rozwój narzędzi dla języka polskiego i innych języków naturalnych (np. języków słowiańskich lub regionalnych) wpływa w dużej mierze na wzrost konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw. CLARIN-PL stawia sobie za cel upowszechnienie dostępu do technologii językowej i zasobów dla języka polskiego oraz wielu innych języków europejskich. Analogiczne projekty realizowane są w 22. innych krajach na całym świecie.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Jeśli link do formularza nie działa, proszę skopiować i przekleić następujący adres do okna przeglądarki internetowej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlnSheqi62x4aB2jq0pAu24pCAIBRkjIUf Yta4TJmYea5miQ/viewform?usp=sf_link.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane przetwarzaniem języka naturalnego na potrzeby nauki, szczególnie dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, jednostek publicznych i liderów organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje, program i materiały zostaną przesłane zainteresowanym uczestnikom kilka dni przed wydarzeniem.

Z poważaniem

ZESPÓŁ CLARIN-PL

Information

Address:
wydarzenie online
Fee:
bez opłat
Added on:
16 June 2021; 20:58 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 June 2021; 20:58 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.