Polish Studies Bulletin
Date of the event: 25.04.2016 g.10:30 - 27.04.2016 g.16:30
Added on: 11.04.2016

Konferencja "CLARIN-PL – polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych" oraz Premiera Słowosieci 3.0 emo i enWordNet 1.0

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław
Organisers:

Polskie konsorcjum naukowe CLARIN-PL serdecznie zaprasza w dniach 25-27 kwietnia 2016 roku na Politechnikę Wrocławską na konferencję "CLARIN-PL - polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych" oraz na premierę Słowosieci 3.0 i enWordNet 3.1.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia.

CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu/) to polskie konsorcjum naukowe będące częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure, http://clarin.eu/). CLARIN udostępnia takie elektroniczne zasoby językowe oraz narzędzia do automatycznego przetwarzania języka, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach opartych na gromadzeniu i analizie dużych ilości tekstowych materiałów źródłowych.

Podczas konferencji przedstawimy narzędzia do badań nad tekstem, narzędzia do analizy rejestru konwersacyjnego i zapisów mowy, narzędzia do budowania, anotowania i analizy korpusów językowych, narzędzia słownikowe oraz narzędzia do analizy stylometrycznej i klasyfikacji tekstu. Zaprezentujemy również zasoby językowe, które zostały wytworzone i udostępnione jako element infrastruktury CLARIN, w tym korpusy jedno- i wielojęzyczne, a także metody wykorzystania korpusów w pracy humanisty. Przedstawimy zarówno same zasoby, narzędzia i systemy CLARIN-PL, jak również podstawy teoretyczne ich budowy oraz możliwe zastosowania w badaniach.

Narzędzia i zasoby językowe powstające w CLARIN-PL otwierają nowe ścieżki w badaniach socjologicznych, kulturoznawczych, medioznawczych, politologicznych, historycznych czy literaturoznawczych i językoznawczych oraz w pracach leksykograficznych i translatologicznych.

27 kwietnia serdecznie zapraszamy na premierę Słowosieci 3.0.

Słowosieć – wordnet języka polskiego - stanowi połączenie elektronicznego tezaurusa z rozbudowaną siecią relacji leksykalno-semantycznych. Tworzy pajęczynę około 179 000 wyrazów, 260 000 różnych znaczeń – połączonych ponad 600 000 relacji leksykalno-semantycznych. Słowosieć 3.0 emo zawiera również ręcznie wykonany opis ponad 31 000 znaczeń leksykalnych w kategoriach skojarzonych podstawowych uczuć, wartości fundamentalnych oraz polaryzacji nastawienia emocjonalnego. Słowosieć 3.0 emo zostanie oficjalnie udostępniona na całkowicie otwartej licencji wzorowanej na licencji amerykańskiego WordNetu z Uniwersytetu w Princeton.

Jednocześnie chcielibyśmy zaprezentować enWordNet 1.0, czyli zbudowane przez nas rozszerzenie WordNetu 3.1 o ponad 10 000 nowych znaczeń leksykalnych. Słowosieć 3.0 emo to największy wordnet na świecie, a w połączeniu z enWordNet 1.0 to również największy zasób dwujęzyczny tego typu na świecie i największy publicznie dostępny słownik polsko-angielski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców, których interesuje wykorzystanie nowych metod, technik i narzędzi komputerowych w praktyce badawczej.

Szczegółowy plan konferencji znajduje się tutaj.

Termin: 25-27 kwietnia 2016

Miejsce:

Bibliotech - Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska bud. D-21, pl. Grunwaldzki 11, Wrocław

Udział w konferencji CLARIN-PL i premierze Słowosieci jest bezpłatny.

Zgłoszenia: do 20 kwietnia 2016 za pomocą formularza zgłoszeniowego (liczba miejsc jest ograniczona)

Prosimy o podanie adresu e-mail. Będziemy potwierdzać przyjęcia zgłoszeń w ciągu jednego dnia. 

Kontakt: maciej.piasecki@pwr.edu.pl

Information

Application deadline for participants:
27.04.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.