Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 03.06.2016
Added on: 21.03.2016

Comics in Culture/Culture in Comics

Type of the event:
Conference
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators

The aim of the conference is to present a wide array of perspectives of different forms of comics and their role in culture. Comics, as a unique combination of literature and visual arts, spanning from child entertainment, through popculture, to independent artistic expression, are a great source of interdisciplinary research. This is why we welcome entries on variety of topics exploring the relations between them and culture.

We welcome proposals from all disciplines. Possible topics include (but are not limited to) the following themes and subject areas:

 • adaptations of comics
 • comic cons
 • comics and the culture of convergence
 • comics and the quotidian
 • comics as a medium of culture
 • comics as objects of study
 • DIY culture and comics
 • multicultural comics
 • subculture and comics
 • the culture of comics
 • the role of comics in culture
 • the role of culture in comics

  250-word proposals should be submitted to knfa@swps.edu.pl by March 31, 2016. Notification of acceptance will be sent by April 15, 2016.

  Proposals may be in Word, RTF, or PDF formats with the following information and in this order:

  a) author(s),
  b) affiliation,
  c) email address,
  d) title of proposal,
  e) body of proposal,
  f) up to five keywords.

  E-mails should be entitled: Comics in Culture Abstract.

  There will be a possibility to submit articles to Kultura Popularna (a call for papers in the field of comics is planned)

Conference organizers:

SWPS University of Social Sciences and Humanities
Faculty of Arts and Social Sciences
English Studies Research Group

Joanna Hebda

Emma Oki

Scientific committee:

Lucyna Aleksandrowicz-Pędich

Mirosław Filiciak

Ian Hague

SWPS University of Social Sciences and Humanities
Chodakowska 19/31
Warsaw

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2016 21:30
Application deadline for participants:
31.03.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.