Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.11.2020 - 29.11.2020
Added on: 18.10.2020

Cyfrowość i światy online / ogólnopolska konferencja naukowa online

Type of the event:
Conference

W obrastającym naszą rzeczywistość cyfrowym pejzażu kulturowym zmienił się znacząco aspekt poznawczy, bo żeby obecnie zyskać status erudyty – albo przynajmniej osoby wiele wiedzącej – nie wystarczy być na bieżąco z literaturą czy nawet filmem, skoro post-medialny krajobraz rozrasta się i anektuje kolejne obszary kultury. Czy chcemy tego, czy nie (nawet biorąc pod uwagę wyrażany wprost sprzeciw, negację, czy odrzucenie takiej formy kultury), uwikłani jesteśmy w specyficzną codzienność, zawłaszczającą nasze poczucie tożsamości, źródła informacji, pozyskiwania kultury, jej przyswajania, a nawet rozumienia; nawet kwestie związane z życiem codziennym, funkcjonowanie urzędów, sklepów itd., przenosi się do sfery cyfrowej. (informacja organizatorów)

źródło: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
I w tym właśnie cyfrowym świecie organizatorzy konferencji proponują namysł – choć niewyłącznie – nad takimi zagadnieniami, jak:
• kultura cyfrowa; aktywność online;
• media i media społecznościowe; blogi, vlogi, tutoriale;
• humor online;
• celebrytyzm sieciowy, influencerzy etc.;
• ekonomia a cyfrowość;
• cyfrowość a pandemia;
• polityka a cyfrowość;
• dyskursy cyfrowe;
• cyfrowe afery, fake newsy, click baity
• psychologiczne aspekty cyfrowości i świata online;
• sztuka online; cyfrowość a aktywność artystyczna;
• zagrożenia i pożytki; ograniczenia i wolność;
• jednostka i społeczeństwo wobec kultury online;
• edukacja online; naukowe źródła online;
• cyfrowe narzędzia;
• cyfrowe kompetencje;
• zwrot cyfrowy a dziedziny humanistyczne;
• remediacja, mash-up, remiks, transmedia, multimodalność;
• e-booki i czytelnictwo; piśmiennictwo cyfrowe i prasa elektroniczna;
• światy wirtualne;
• krytyka i życie kulturalne online;
• memetyki jako formy krytycznego komentarza treści artystycznych;
• crowdfunding i crowdsourcing;
• obserwacja i inwigilacja cyfrowa;
• sztuka cyfrowa;
• wybrane wyzwania prawne związane z nowymi zjawiskami świata Cyfry?: remiksu, cytatu, dozwolonego użytku (fair use);
• open access;
• antagonizmy;
• rozrywka online; cyfrowość w życiu codziennym;
• komunikacja i relacje międzyludzkie.
Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.
 
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kdc.konferencja@gmail.com mija 15 listopada 2020 roku.
Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
 
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
 
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://kdckonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Information

Application deadline for speakers:
15.11.2020
Fee:
140 zł
Added on:
18 October 2020; 12:04 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 October 2020; 12:04 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.