Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event:
Added on: 23.01.2019

Zaproszenie do składania tekstów do 7. numeru (2020) czasopisma „Forum Lingwistyczne” poświęconego lingwistyce cyfrowej

Type of the event:
Call for papers

„Forum Lingwistyczne” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane w formie rocznika, zaprojektowane jako platforma wymiany myśli związanych z szeroko rozumianymi problemami językoznawstwa.

Tematyka 7. numeru „Forum Lingwistycznego” będzie dotyczyć zagadnień związanych z językoznawstwem cyfrowym czy też szerzej – humanistyką cyfrową. Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów będących rezultatem językoznawczego namysłu nad przestrzenią wirtualną, ukazujących możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych w badaniach lingwistycznych bądź przedstawiających osiągnięcia polskiej i światowej lingwistyki cyfrowej. Z uwagi na dominujący we współczesnym dyskursie naukowym – zwłaszcza na gruncie humanistyki – inter-/multi- i transdyscyplinarny charakter dociekań, zachęcamy również do prezentowania wyników badań przedstawicieli innych dziedzin zainteresowanych powyższą problematyką.
Proponuje się następujące obszary tematyczne:

  • lingwistyka korpusowa;
  • cyberprzestrzeń jako przedmiot badań lingwistycznych;
  • język, strategie dyskursywne, role nadawczo-odbiorcze w świecie cyfrowym;
  • gatunki i dyskursy modelujące cyfrowe światy;
  • refleksja teoretyczna nad lingwistyką cyfrową;
  • wykorzystanie narzędzi cyfrowych w badaniach lingwistycznych i w praktyce akademickiej.

Terminy:

  • do 15 marca 2019 r. – nadsyłanie tematów artykułów wraz z abstraktami (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami) na adres e-mail: forumlingwistyczne@us.edu.pl;
  • do 31 marca 2019 r. – informacja o przyjęciu zgłoszenia;
  • do 31 lipca 2019 r. – nadsyłanie artykułów.

Periodyk jest notowany w następujących bazach danych: Index Copernicus International, CEEOL, BazHum, CEJSH, Linguistic Bibliography Online, a także WorldCat, Naviga oraz INFONA.


Redaktorki numeru 7. (2020)

Beata Duda
Karolina Lisczyk
Barbara Mitrenga

Information

Added on:
23 January 2019; 14:10 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
23 January 2019; 14:10 (Olga )

See also

07.02.2020

Wykład prof. Izabeli Gatkowskiej: Diagnoza dyzartrii – jak lingwistyka może wesprzeć medycynę / z cyklu: Lunch z humanistyką cyfrową

Spotkanie odbędzie się w piątek 14 lutego, o 13:00, w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN przy al. Mickiewicza 31 w Krakowie.

25.05.2017

Wykład prof. Adama Pawłowskiego "Humanistyka cyfrowa z punktu widzenia językoznawstwa: moda, metoda, teoria czy nowy paradygmat?" / spotkanie naukowe z cyklu: Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza na spotkanie naukowe z cyklu "Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne", podczas którego profesor Adam Pawłowski (Instytut INiB UWr) wygłosi wykład "Humanistyka cyfrowa z punktu widzenia językoznawstwa: moda, metoda, teoria czy nowy paradygmat?". Wykład będzie równocześnie inauguracją cyklu „Spotkania z humanistyką cyfrową” na Uniwersytecie Wrocławskim.

05.03.2019

O muzeum wobec humanistyki cyfrowej / sympozjum

Zakład Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje II Sympozjum Muzealnicze pt. „Muzeum wobec humanistyki cyfrowej”.

19.06.2018

Cyfrowy warsztat humanisty. Czy nowa platforma humanistyki cyfrowej jest nam potrzebna?

Temat jest zaproszeniem uczestników do dyskusji nad głębszym rozpoznaniem i zdefiniowaniem potrzeb badaczy w zakresie humanistyki cyfrowej oraz nad celowością i stopniem wykorzystania istniejących już projektów i narzędzi cyfrowych w codziennej pracy humanisty.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.