Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.06.2021 - 30.06.2021
Added on: 31.07.2020

Czycz i wszystko. Ogólnopolska konferencja naukowa w 25-lecie śmierci pisarza

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Mówiło się „trzeba mu poświęcić cały numer, cały dodatek” – ale zawsze było coś pilniejszego. Mówiło się – prywatnie – „to absolutnie genialna” powieść, ale nie widziało się potrzeby zamieszczania z niej recenzji. Omawiano „kolejne wielkie propozycje większych i największych”, o których – prywatnie – mówiło się: „no wiesz… hm… hm…” – pisał 8 października 1996 r. Bogdan Rudnicki. „Nie skatalogowany, nie zaszufladkowany, niewygodny – we wszelkich odcieniach tego słowa. Dla siebie samego i dla świata”. Tak charakteryzował osobę Stanisława Czycza (1929) w kilka miesięcy po jego śmierci recenzent Pawany.

Zdj. fotografierende z Pexels.com

Urodzony w 1929 r. Czycz pierwsze wiersze drukował w 1955 r. Był, obok Mirona Białoszewskiego, Zbigniewa Herberta, Bohdana Drozdowskiego i Jerzego Harasymowicza, uczestnikiem Prapremiery pięciu poetów. Jako prozaik debiutował opowiadaniem And w marcowym numerze „Twórczości” z 1961 r., które ukazało się ze słowem wstępnym redaktora naczelnego Jarosława Iwaszkiewicza. Czycz jest autorem książek poetyckich: Tła (1957), Berenais (1960), Białe południe (1972), Wybór wierszy (1979); tomów prozy: Ajol (1967), Nim zajdzie księżyc (1968, 1970), Nie wiem, co ci powiedzieć (1983); powieści: Pawana (1977), Nie wierz nikomu. Baza (1987). Pośmiertnie: Arwa (2007), Słów do napisu na zegarze słonecznym V (2011), Wierszy wybranych (2014), Nie wierz nikomu. Bazy wraz z fragmentami Nadbudowy (2016), Opowiadań krzeszowickich (2016).

25-lecie śmierci to dobry moment do refleksji nad dziełem krzeszowicko-krakowskiego artysty. Poszukiwania w dziedzinie oryginalnej techniki poetyckiej pozwalającej przełamać linearność literatury stawiają go pośród polskich awangardystów XX w., takich jak: Tytus Czyżewski, Stefan Themerson, Miron Białoszewski czy Stanisław Dróżdż. Czy jego poezja zachwyca? A może lektura jego tekstów „ani parzy, ani ziębi”? „Wszelka osobność”, „twór–potwór, samoswoja kształtka” czy może jednak autor „arcydzieł współczesnej prozy polskiej”? Czy jego twórczość czytana być powinna w perspektywie: autobiografizmu (Philippe’a Lejeune’a), geopoetyki czy prozy historycznej (Haydena White’a)? Jakie znaczenie mają dla niej książki Literatura polska w interakcjach Marii Delaperrière czy Świadectwo jako problem literacki tejże oraz Między zapisem a literaturą Pawła Rodaka? Wspólnie z Państwem chcielibyśmy wytyczyć właściwe dla Czycza obszary badawcze.

Obrady: Kraków i Krzeszowice. Oprócz referatów i prezentacji literacki spacer po „smutnym Sorrento”, msza w 25. rocznicę śmierci pisarza, zapalenie światła na grobie w Krzeszowicach, ognisko na Tarasie Księżycowym.

Zgłoszenia z abstraktem liczącym 1000 znaków prosimy kierować na ręce sekretarz konferencji dr Doroty Niedziałkowskiej na adres internetowy: czycz2021@gmail.com do końca marca 2021 r. Planowane jest wydanie tomu pokonferencyjnego.

Organizatorzy: dr hab. Jacek Rozmus, prof. UP, dr Dorota Niedziałkowska

(zaproszenie Organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2021
Published by:

See also

26.01.2020

Dr Anna Förster (Lipsk): Theory in Translation. Historia przekładów dzieł literaturoznawstwa poststrukturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej / wykład

Począwszy od lat 80. XX wieku antropologiczne analizy i teksty Edwarda Saida lub Hansa Blumenberga każą nam postrzegać teorię jako produkt intelektualnego, ale przede wszystkim przestrzennego dystansowania się. Historia idei skupia się w związku z tym na paradygmacie mobilności, czy to w formie badań nad podróżującym lub migrującym naukowcem, czyli travelling theories, czy też w formie badań nad przemieszczaniem się rzeczy lub towarów, czyli histoire croisée. Historia poststrukturalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej ukazuje problematyczność tych ogólnych założeń, zwłaszcza, że przed rokiem 1989 przemieszczanie, podróże oraz migracja przynajmniej pozornie odbywają się tylko w jedną stronę, mianowicie ze Wschodu na Zachód. Równocześnie nie ma wątpliwości, że od końca lat 60-tych XX wieku następuje intensywna wymiana z francuskimi oraz amerykańskimi teoretyczkami i teoretykami, jak również recepcja zachodnich teorii. Na tę pozorną sprzeczność napotykamy, gdy ujmujemy teorię przede wszystkim jako wydarzenie językowe, a historię idei odpowiednio, jako lingwistyczne i tekstualne wydarzenie pośrednictwa i przekładu. (informacja organizatorów)

28.11.2019

Ideologia w krajobrazie językowym: nazwy ulic jako miejsca konfliktu pamięci / wykład prof. Małgorzaty Fabiszak (Wydziału Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

________________________________

11.12.2019

Z Internetu do Instytutu - rozmowa ze Stanisławem Wokulskim

Spotkanie w cyklu "Z Internetu do Instytutu" Koło Naukowe Miłośników XIX wieku im. Prof. Tadeusza Żabskiego zaprasza na nowy cykl spotkań: "Z Internetu do Instytutu".  Podjęte zostaną tematy powiązań XIX wieku z nowymi mediami.  

06.11.2019

Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej "Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku", która odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16 października 2020 r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.