Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.09.2022 g.10:00 - 30.09.2022 g.12:00
Added on: 01.04.2022

Czytanie Dwudziestolecia

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Educators, Doctors, Translators

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ CZYTANIE DWUDZIESTOLECIA!

Konferencja naukowa poświęcona czytaniu literatury międzywojennej tradycyjnie odbędzie się w Częstochowie, inicjatorem spotkania jest Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. Pierwsza sesja poświęcona Dwudziestoleciu odbyła się w roku 2003, w murach częstochowskiej Uczelni spotkali się wówczas przedstawiciele wielu ośrodków akademickich. Tegoroczną konferencję, piątą
z cyklu, traktujemy zatem jako nasz wspólny jubileusz i pragniemy nadać jej uroczysty charakter. Zapraszamy na nią przyjaciół towarzyszących nam w dotychczasowych przedsięwzięciach oraz wszystkich badaczy zainteresowanych literaturą i kulturą II Rzeczypospolitej.

Dwudziestolecie międzywojenne, od lat będące przedmiotem uwagi badawczej, nadal stanowi interesujący, wciąż nie w pełni poznany i opisany obszar naszej kultury. Współczesność – z jej dylematami światopoglądowymi, artystycznymi, estetycznymi – swoimi korzeniami mocno tkwi w międzywojniu, w którym powstawały i krzyżowały się różnorodne sposoby myślenia o świecie, państwie, zbiorowości i miejscu w niej jednostki; w tych procesach uczestniczyła ówczesna literatura i kultura.

Chcielibyśmy nadać naszej konferencji charakter międzynarodowy, dlatego część obrad planujemy w systemie hybrydowym, by ułatwić uczestnictwo Gościom zagranicznym. Badacze z zagranicznych ośrodków naukowych, którzy zdecydują się uczestniczyć w obradach, będą zwolnieni z opłat organizacyjnych.

Pragniemy, aby Czytanie Dwudziestolecia – wzorem lat ubiegłych – stało się przedmiotem głębokiej, wielokierunkowej refleksji. Zależy nam, aby „czytanie” dokonywało się także poprzez pryzmat współczesnej literatury, kultury i historii. Uwadze Państwa polecamy różne rodzaje i gatunki literackie, a także pojedyncze utwory jako przedmiot analizy i interpretacji, chcielibyśmy się też upomnieć o teksty zapomniane i niewydawane, nie dość obecne
w świadomości zbiorowej i pomijane w dyskursie historycznoliterackim. Interesuje nas również perspektywa porównawcza w badaniach nad Dwudziestoleciem, uwzględniająca relacje pomiędzy polskim międzywojniem a kulturą tego okresu w Europie i na świecie. Zachęcamy do refleksji nad recepcją twórczości Dwudziestolecia poza granicami naszego kraju. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja stanie się impulsem do bardziej szczegółowych badań związanych z szeroko rozumianą międzywojenną formacją kulturową.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i będzie przeznaczona na przygotowanie tomu pokonferencyjnego. Zostanie on opublikowany w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Opłatę należy uiścić po potwierdzeniu przez organizatorów przyjęcia zgłoszenia na konferencję. Dane dotyczące konta zostaną Państwu przesłane wraz z przyjęciem zgłoszenia do 30 czerwca 2022 roku.

Prosimy o nadsyłanie tematów wystąpień wraz z krótką informacją o treści referatu do dnia 30 maja 2022 r. na adres internetowy Sekretarza konferencji Pani dr Eweliny Miki: e.mika@ujd.edu.pl.

Dr hab. prof. UŚ Joanna Kisiel                            

Dr hab. prof. UJD Joanna Warońska-Gęsiarz     

Dr Elżbieta Wróbel                                              
Dr Ewelina Mika – Sekretarz konferencji            

Information

Address:
Armii Krajowej 36A, 42-200 Częstochowa
Application deadline for speakers:
30.05.2022
Fee:
400 PLN
Added on:
1 April 2022; 19:22 (Artur Żywiołek)
Edited on:
1 April 2022; 19:22 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.