Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.06.2020 g.18:00
Added on: 08.06.2020

Debata o książce "Świadek: jak się staje, czym jest?"

Type of the event:
Meeting

W dyskusji 9 czerwca (wtorek) o godz. 18 udział wezmą redaktorki tomu: dr Agnieszka Dauksza i mgr Karolina Koprowska oraz dr hab. Michał Bilewicz. Spotkanie poprowadzi prof. Jacek Leociak.
Rozmowa będzie transmitowana live na facebookowej stronie Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady.

"Struktura świadectwa i pozycja świadka są niemal od trzech dekad przedmiotem pogłębionego namysłu badaczy i artystów. Niewątpliwie to studia nad Holokaustem i związany z nimi zwrot etyczny przyczyniły się do tego w największym stopniu, co nie oznacza, że Zagłada i genocyd były w tym kontekście jedynym przedmiotem analizy. Niniejszy tom, pod redakcją Agnieszki Daukszy, wprowadza w obszar utrwalonych fraz teoretycznych dyskusji humanistycznych wątki nowe, jeszcze nieeksplorowane. W zgromadzonych tu tekstach uderza mnie przede wszystkim świadomość rozłączności, niesynonimiczności oraz odmiennej architektoniki aktualnej pozycji świadka w kulturze w relacji do świadectwa i do parezji. Wcześniejsza semantyka zaświadczania, zogniskowana wokół figury ocalałego, włączała w swój porządek nader często także: oskarżanie, upominanie się o sprawiedliwość, zwracanie się przeciw krzywdzącemu jako już-nieobecnemu, dając mu przewagę moralno-epistemiczną. Obecnie już nie antyteza mówienia i języka w przypadku świadka (jako nieludzkiego i post-ludzkiego) jest kluczowa, ale naruszanie przez świadectwo uzgodnionych kolektywnych reguł prawdo-mówności. A świadkami są ten, ta lub to, którzy osłabiają własną pozycję – swoje roszczenie do mocy i widoczności – świadcząc. Świadek jest nie tym, który zabiera głos, by wynieść się ponad innych, ale tym, który musi na tym stracić. Kto nie ma się czego obawiać – ten nie świadczy, a podejmuje jedynie odwieczną grę o władzę."

(fragment recenzji prof. dr. hab. Tomasza Majewskiego)

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
8 June 2020; 10:30 (Mariola Wilczak)
Edited on:
8 June 2020; 10:30 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.