Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.09.2017 - 23.09.2017
Added on: 22.04.2017

Dialog w języku i literaturze

Type of the event:
Conference
City or town:
Dąbrowa Górnicza

Ogranizator: Instytut Filologii Angielskiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Proponowana tematyka referatów:

  • społeczne aspekty teorii i praktyki dialogu,

  • dialog jako podstawa skutecznej komunikacji,

  • dialog międzykulturowy,

  • dialog w literaturze,

  • dialog edukacyjny w procesie przyswajania i uczenia języka obcego,

  • dialog jako płaszczyzna porozumienia międzypokoleniowego,

  • dialog w rodzinie,

  • dialog w relacjach biznesowych.

Komitet organizacyjny:

Dr Iwona Dronia
Dr Agnieszka Kocel
Dr Małgorzata Marzec Stawiarska
Dr Paweł Zakrajewski
Mgr Mateusz Ostalak

Miejsce: Holiday Inn Dąbrowa Górnicza,
Aleja Róż 1A
41-300 Dąbrowa Górnicza​
tel. +48 32 755 00 00 / fax +48 32 733 77 11

Opłaty i rejestracja:

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, bankiet konferencyjny, koszty organizacyjne, oraz koszty publikacji. Wpłat (po uprzedniej akceptacji zgłoszenia) należy dokonywać na konto Wyższej Szkoły Humanitas:
ING Bank Śląski o/Sosnowiec
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
Tytuł przelewu: KONFERENCJA DIALOG 2017 + IMIĘ I NAZWISKO.
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu. Dla wszystkich uczestników Konferencji, którzy chcieliby skorzystać z noclegu w hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej przygotowano specjalne rabaty. Informacje o noclegu zostaną przekazane wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia. 

Rejestracja >>

Kontakt:

​dr Agnieszka Kocel – sekretarz konferencji
adres e-mail: dialogueconferencewsh@gmail.com

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.