Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.05.2022 - 07.05.2022
Added on: 16.01.2022

Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn

Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Institut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien. Johannes Gutenberg-Universität Mainz zapraszają na międzynarodową konferencję "Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością", która odbędzie się 6 i 7 maja 2022 roku w Olsztynie, w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (ul. Kurta Obitza 1).

Tematy związane z II wojną światową wciąż są aktualne i istnieją w świadomości współczesnych, a wiedzy o tych odległych już czasach nieustannie dostarczają zarówno różne gatunki piśmiennictwa faktograficznego, jak i beletrystyka czy poezja. W dyskursie tym biorą również udział inne środki przekazu, np. film, teatr, fotografia czy sztuki plastyczne. Niezwykle istotny staje się w doświadczaniu wojny głos (odchodzących już niestety) świadków, który podpowiada, w jaki sposób zmierzyć się z tym tematem. Pisanie autobiograficzne stało się żywiołem XX i XXI wieku, a doświadczenie biograficzne jest istotne w bardzo wielu kontekstach: pozwala ustalić okoliczności przeżycia autobiograficznego, znaleźć odpowiedź na pytania o tożsamość ofiar i ocalonych. Jest także ilustracją przeszłości i pomaga ją zrozumieć w perspektywie współczesnej.

Zapraszamy literaturoznawców i kulturoznawców do spotkania i wymiany refleksji naukowej skupionej między innymi wokół następujących zagadnień:

1) literatura autobiograficzna jako źródło wiedzy o przeszłości, zwłaszcza o II wojnie światowej;

2) teraźniejszość – pamięć – postpamięć – przemiany obrazu czasów wojny w literaturze wspomnieniowej (realizm i mitotwórstwo);

3) biografizm a różne realizacje gatunkowe: biografia, autobiografia, reportaż, dziennik, pamiętnik i inne;

4) poezja a wojna, autobiografizm i postwojenne wizje świata;

5) strategie pisarskie w literaturze obozowej;

6) teksty kultury wobec doświadczeń II wojny światowej;

7) inne propozycje.

Opłata konferencyjna wynosi dla pracowników naukowych 400 zł, dla doktorantów 250 zł i obejmuje:

a) druk publikacji w czasopiśmie punktowanym (po uzyskaniu pozytywnej recenzji);

b) dwa obiady;

c) uroczystą kolację;

d) przerwy kawowe;

e) materiały konferencyjne.

Wpłat należy dokonać na konto do 10 kwietnia 2022 roku: 92 1240 6960 5798 0000 1488 0106 z dopiskiem „biografia”.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 marca 2022 r. na adres: konferencja.drugawojna.olsztyn@uwm.edu.pl

Pragniemy zastrzec możliwość odrzucenia referatów, które nie spełnią wymogów wynikających z tematu konferencji. Szczegółowe informacje organizacyjne (informacje o programie i bazie noclegowej) zostaną przesłane w drugiej połowie kwietnia 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. Alfred Gall, Johannes Gutenberg Universität Mainz

dr hab. Roman Bobryk, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Iwona Maciejewska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Komitet organizacyjny – Redakcja „Prac Literaturoznawczych”:

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM - j.chlosta-zielonka@uwm.edu.pl

dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM - aneta.jachimowicz@uwm.edu.pl

dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM - iwona.maciejewska@uwm.edu.pl

dr Dorota Gładkowska - dorota.gladkowska@uwm.edu.pl

dr Piotr Przytuła - p.przytula@uwm.edu.pl

dr Katarzyna Witkowska - katarzyna.witkowska@uwm.edu.pl

mgr Joanna Daniluk - joanna.daniluk@uwm.edu.pl

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for speakers:
31.03.2022
Fee:
400,00 zł (pracownicy naukowi); 250,00 zł (doktoranci)
Added on:
16 January 2022; 00:35 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
16 January 2022; 00:35 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.