Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 08.01.2024 - 21.02.2024
Added on: 12.01.2024

XIII edycja "Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa"

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students, Schoolchildren

Katedra Literatury Polskiej Instytutu Literaturoznawstwa UWM w Olsztynie zaprasza do udziału w XIII edycji „Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa”. Jest on skierowany zarówno do uczniów szkół ponadpodstawowych naszego województwa, jak i do studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na zestaw trzech wierszy czekamy do 6 lutego 2024 r. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: trzcina.kortowa@uwm.edu.pl.

Wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone podczas obchodów Dnia Języka Ojczystego, które odbędą się 21 lutego 2024 r. na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie (ul. K. Obitza 1).

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatury Polskiej

 

Regulamin XIII edycji

„Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa”

W konkursie uczestniczą studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz uczniowie szkół licealnych i techników z województwa warmińsko-mazurskiego. Wybór tematu i formy utworu poetyckiego należy do uczestnika/uczestniczki. Nieprzekraczalny termin nadsyłania utworów pocztą elektroniczną upływa 6 lutego 2024 r. Adres wysyłki: trzcina.kortowa@uwm.edu.pl

Prosimy o nadsyłanie zestawu trzech wierszy w jednym pliku, w którym powinny się znaleźć także następujące dane: imię i nazwisko autorki/autora, adres domowy, e-mail, numer telefonu, studenci podają wydział, na którym studiują, a uczniowie: klasę; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego e-mail, adres placówki oświatowej. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 lutego 2024 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.  Wyniki przekażemy też e-mailem. Zwycięskie wiersze zostaną opublikowane w miesięczniku „Wiadomości Uniwersyteckie”. Laureaci i wyróżnieni otrzymają także nagrody rzeczowe.

Skład jury: przewodnicząca: prof. dr hab. Beata Tarnowska, członkowie: prof. dr hab. Grzegorz Igliński, dr Anna Jarmuszkiewicz, dr Piotr Przytuła. Konkurs jest organizowany pod patronatem Kierownik Katedry Literatury Polskiej dr hab. Iwony Maciejewskiej, prof. UWM.

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for participants:
06.02.2024
Added on:
12 January 2024; 12:17 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
12 January 2024; 12:17 (Grzegorz Igliński)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.