Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 03.01.2023 - 21.02.2023
Added on: 23.01.2023

Konkurs Literacki o Trzcinę Kortowa (XII edycja)

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students, Schoolchildren

W konkursie uczestniczą studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz uczniowie szkół licealnych i techników z województwa warmińsko–mazurskiego.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Instytut Literaturoznawstwa

 

Regulamin XII edycji „Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa”

Wybór tematu i formy utworu poetyckiego należy do uczestnika/uczestniczki. Nieprzekraczalny termin nadsyłania utworów pocztą elektroniczną upływa 3 lutego 2023 r. Adres wysyłki: trzcina.kortowa@uwm.edu.pl

Prosimy o nadsyłanie zestawu trzech wierszy w jednym pliku, w którym powinny się znaleźć także następujące dane: imię i nazwisko autorki/autora, adres domowy, e-mail, numer telefonu, studenci podają wydział, na którym studiują, a uczniowie: klasę; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego e-mail, adres placówki oświatowej.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 21 lutego 2023 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wyniki przekażemy też e-mailem.

Zwycięskie wiersze opublikują „Wiadomości Uniwersyteckie” oraz „VariArt”. Laureaci i wyróżnieni otrzymają także nagrody książkowe.

Skład jury: prof. Zbigniew Chojnowski, prof. Beata Tarnowska oraz dr Sabina Kowalczyk i dr Piotr Przytuła.

W imieniu organizatorów

prof. Zbigniew Chojnowski

3 stycznia 2023 r.

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for participants:
03.02.2023
Added on:
23 January 2023; 23:41 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
23 January 2023; 23:42 (Grzegorz Igliński)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.