Polish Studies Bulletin
Date of the event: 20.06.2016 g.14:00 - 20.06.2016
Added on: 09.06.2016

Dr hab. Magdalena Ożarska: Prezentacja bazy danych NEW WOMEN WRITERS/ Otwarte zebranie Centrum Humanistyki Cyfrowej

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Others

Dr hab. Magdalena Ożarska, prof. UJK

Instytut Filologii Obcych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kielce

(we współpracy z Huygens Institute, Haga, Holandia)

PREZENTACJA BAZY DANYCH NEW WOMEN WRITERS  (COST Action IS0901 „Women Writers in History” 2009-2013)

Baza danych "New Women Writers" zawiera informacje na temat twórczości literackiej kobiet europejskich od średniowiecza do ok. 1900 r., jak również recepcji tej twórczości przez współczesnych im autorów oraz historyków literatury. Jest jednym z pierwszych produktów projektu badawczego "Women Writers and their Audiences (1997-2004)", finansowanego przez Holenderską Organizację ds. Badań Naukowych. Bazę wprowadzono do zasobów internetowych w kwietniu 2001r. W roku 2005, podczas XVI-ej Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Historyków i Informatyków (Association for History and Computing) w Amsterdamie uzyskała ona Międzynarodową Nagrodę za Innowacyjność (International Innovation Award 2005). Projekt jest prowadzony pod kierunkiem dr Suzan van Dijk z Instytutu Huygens ING, działającego przy Królewskiej Akademii Nauk w Hadze.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.