Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.11.2017 g.09:00 - 10.11.2017 g.17:00
Added on: 17.09.2017

Drzewo (las) w literaturze i kulturze / Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Siedlce
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors, Others

Instytut Kultury Regionalnej  i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Drzewo (las) w literaturze i kulturze".

Termin: 9-10 listopada 2017

Miejsce obrad: Wersal Siedlecki, 08-110 Siedlce, ul. Łukowska 74

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym seminarium naukowym, które poświęcone jest kulturowym wizerunkom drzewa (lasu) w literaturze, kulturze, języku… Jest to kontynuacja naszych inicjatyw na temat kreacji fauny i flory w kulturze.

Języki seminarium: język polski oraz inne języki słowiańskie, język angielski  

Problemy szczegółowe:

1. Drzewo (las) w literaturze (literatura dla dzieci i młodzieży; literacki wizerunek drzewa; znaczenie drzew w biografii pisarzy),

2. Drzewo (las) w języku (językowy obraz drzewa; drzewo i frazeologia; drzewo w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw drzew),

3. Drzewo (las) w sztuce (malarska symbolika drzew; drzewo w kulturze popularnej [muzyka, film, Internet]; drzewo w sztuce ludowej),

4. Drzewo (las) w nauce i przemyśle (gatunki drzew; budowa drzew; choroby drzew; wartość terapeutyczna drzewa; wartość użytkowa drzewa; ochrona drzew),

5. Drzewo (las) w historii, filozofii, legendach i wierzeniach (drzewo w kulturach starożytnych – święte drzewa; historia drzew),

6. Mile widziane inne problemy naukowe związane z drzewem (lasem).

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Andrzej Borkowski

Dr Ewa Borkowska

Mgr Luiza Karaban

Mgr Maria Długołęcka-Pietrzak

Mgr Barbara Szostek

Mgr Irena Żukowska

Information

Address:
Wersal Siedlecki, ul. Łukowska 74, Siedlce
Application deadline for speakers:
22.10.2017 15:00
Application deadline for participants:
22.10.2017 15:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.