Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.10.2019 - 10.10.2019
Added on: 13.05.2019

Dydaktyka polonistyczna i jej nauki

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Przedmiot: „język polski” jest składnikiem kształcenia na wszystkich poziomach – od edukacji wczesnoszkolnej po uniwersytet. Daje to polonistom wyjątkową szansę tworzenia w obrębie swojego przedmiotu wspólnoty wielu nauk. Nikt na lekcjach języka polskiego nie uczy wyłącznie wiedzy o języku i semantyce tekstu literackiego. Dzieje się tak między innymi dlatego, że sama literatura jest polem, na którym spotyka się większość tematów i problemów nurtujących człowieka, a zatem będących przedmiotem poznania naukowego. W dydaktyce literatury mieści się m.in. ekonomia (Lalka ), etyka (Makbet), historia (Ogniem i mieczem), edukacja (Ferdydurke) historia sztuki (Wesele), polityka (Antygona), pedagogika (Tajemniczy ogród), praktyki religijne (Dziady), prawo (Proces), psychologia (Sklepy cynamonowe), zdrowie i higiena (Dżuma), wiedza o mediach (ekranizacje) i inne nauki. Na języku polskim stajemy się na chwilę filozofami, prawnikami, pedagogami, religioznawcami, historykami, kulturoznawcami, biologami, ekonomistami…. Najczęściej intuicyjnie, mimowolnie, zdobywając na własną rękę wiedzę o innych naukach. Są tak blisko – na półkach bibliotek, w zasobach internetowych, w sąsiednich klasach, szkołach, wydziałach, instytutach, katedrach czy zakładach; a zarazem tak daleko, jak odległe są dziś od siebie dyscypliny ścisłe od humanistycznych. Całość wiedzy o człowieku i świecie, której nauczamy w szkołach, przypomina blachę ciasta, z której każda dyscyplina chce wykroić swój, możliwie największy kawałek. Podział na przedmioty i dyscypliny utrwala fałszywy obraz pokawałkowanego świata i człowieka.

Konferencja, na którą zapraszamy, ma być spotkaniem ponad murami dyscyplin. Swoje zaproszenie kierujemy do polonistów (dydaktyków akademickich i nauczycieli) oraz do przedstawicieli innych nauk. W trudnym czasie zmian systemowych chcemy poczuć się wspólnotą. Chcemy się wspierać i uczyć od siebie. W trakcie obrad i warsztatów będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są niewykorzystane możliwości dydaktyki polonistycznej w zakresie korzystania z dorobku pozostałych nauk?
  • Jak w sposób metodycznie świadomy, efektywny i odpowiedzialny korzystać z wiedzy poszczególnych nauk na lekcjach języka polskiego?
  • Co dydaktyka polonistyczna może zaoferować dydaktyce innych nauk?
  • Czy można pomyśleć o innych dyscyplinach jako o naukach pomocniczych dydaktyki literatury?

Mamy nadzieję, że te i inne pytania nurtują także Państwa. Liczymy na spotkanie.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

prof. Ewa Jaskóła, Kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej dr hab. Krystyna Koziołek, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej 
dr Justyna Hanna Budzik, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach 
dr Magdalena Ochwat, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej


Informacje praktyczne:

Terminy:

zgłoszenia (formularz w załączeniu): 31.05.2019
informacja o przyjęciu zgłoszenia: 15.06.2019 
program konferencji: 1.09.2019

Warsztaty:

W trakcie trwania konferencji proponujemy Państwu także udział w warsztatach (3 warsztaty do wyboru) poświęconych interdyscyplinarnemu nauczaniu. Zapraszamy również na seans współczesnego polskiego filmu krótkometrażowego i spotkanie z twórcami.

Miejsce obrad i warsztatów:

Czekają na Państwa zawsze gościnne mury nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach.

Budynek został doceniony m.in. w konkursie Property Design Awards 2019, nominowany do Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe. Jest laureatem Nagrody Architektonicznej Polityki 2018.

ul. Św. Pawła 3, Katowice

Opłaty:

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej (której zgodnie z nowymi wytycznymi MNiSW przypisane zostanie 20 punktów), przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 400 PLN. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów wystąpień, o czym uczestnicy konferencji zostaną poinformowani.

Zgłoszenia z referatem:

Kartę zgłoszeniową należy do 31 maja 2019 r. przesłać do organizatorów na adres mailowy: dydaktykapolonistyczna@us.edu.pl

Płatności 
Płatności należy dokonać przelewem do końca września na konto: 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
ul. Bankowa 12 
40-007 Katowice 
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 
z dopiskiem zawierającym hasło „Dydaktyka polonistyczna” oraz imię i nazwisko uczestnika. 
W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi. 
Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie.

Zgłoszenia bez referatu:

Kartę zgłoszeniową należy do 31 maja 2019 r. przesłać do organizatorów na adres mailowy: dydaktykapolonistyczna@us.edu.pl

Information

Address:
ul. Św. Pawła 3, Katowice
Application deadline for speakers:
31.05.2019
Application deadline for participants:
31.05.2019
Fee:
400 zł
Added on:
13 May 2019; 11:42 (Mariola Wilczak)
Edited on:
13 May 2019; 11:42 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.