Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 01.07.2021 g.15:00
Added on: 16.06.2021

Open Day at the Anthropos Doctoral School

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa
Organisers:

The meeting will be led by dr Olga Linkiewicz, Director of the Anthropos Doctoral School and Anna Nowakowska-Wierzchoś, Program Coordinator at The Institute of History PAN.

Candidates for the Doctoral School are invited to ask questions via Google Meet: meet.google.com/wvm-smqz-tin .

Information

See also

07.03.2021

Cultural dissent in Central and Eastern Europe

The spring online lecture series of the Forum in Literary Studies at the Institute of Czech Literature of the CAS will offer insight into current research topics of cultural dissent before 1989 in Central and Eastern Europe, especially issues of gender, alternative culture, mediality, transnationality and leftist thinking. 

15.05.2020

DHOx2020 ONLINE EVENT: Registration now open

Due to COVID-19, sadly the Digital Humanities Oxford Summer School cannot run in its usual format this year. Instead we are pleased to offer an online event, DHOx2020, from 13-15 July, which will run on Zoom. The online event is open to all, with a small registration fee to cover running costs.

12.11.2020

Dr Adam Poznański (Oddział Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego): Kwestia autorstwa mowy na pogrzeb Mikołaja Goltberga (†1429) / z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet.

19.03.2016

Obraz religii we współczesnej literaturze i sztuce

Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić na organizowaną przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie konferencję naukową, pt.: Obraz religii we współczesnej literaturze i sztuce W związku z organizowanymi w tym roku w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży, w kręgu naszych zainteresowań znalazła się religia, wraz z szerokim polem jej wykorzystania oraz funkcjonowania w literaturze i kulturze współczesnej. Konferencja adresowana jest do doktorantów oraz młodych doktorów nauk humanistycznych, zajmujących się m. in. literaturoznawstwem, kulturoznawstwem, filozofią, filmoznawstwem, językoznawstwem, antropologią, teatrologią, a także historią sztuki i sztuką. Jesteśmy otwarci na szerokie pole badań, obejmujące wiele kontekstów, perspektyw badawczych oraz sposobów funkcjonowania religii w literaturze i kulturze współczesnej. Termin to 2-3 czerwca 2016 roku. Konferencja odbędzie się w salach Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, mieszczącym się przy ul. Podchorążych 2. Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do 31 marca 2016. Przyjęci prelegenci zostaną o tym powiadomieni do dnia 10 kwietnia 2016 roku. Głównym językiem jest język polski. Z uwagi na planowany międzynarodowy charakter konferencji, organizatorzy dopuszczają użycie języków obcych. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje: obiad w wybranym dniu konferencji, kawę, herbatę i przekąski w przerwach pomiędzy sekcjami, uroczystą kolację w pierwszym dniu oraz materiały konferencyjne i planowaną publikację. Opłata nie obejmuje noclegu ani kosztów dojazdu. Dalsze informacje przekażemy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, które należy nadesłać na adres e-mailowy: obrazreligii@gmail.com. Organizatorzy: Natalia Góra Magdalena Kuczek Barbara Szymczak-Maciejczyk Barbara Żmuda Dear Friends, It is our honour to invite you to an academic conference titled “The Image of Religion in Contemporary Literature and Art” organised by the Doctoral Students’ Academic Circle of the Faculty of Philology at the Commission of National Education Pedagogical University of Krakow and the Doctoral Students’ Association at the Pontifical University of John Paul II. In relation to World Youth Day, which will be held in Krakow this year, our sphere of interest includes religion along with the wide range of its utilisation and functioning in contemporary literature and culture. The conference is addressed to doctoral students as well as young PhDs in the humanities who deal with literary science, cultural studies, philosophy, film studies, linguistics, anthropology, theatre studies, art history, and art. We are open to broad areas of study encompassing many contexts, research perspectives, and means by which religion functions in contemporary literature and culture. The conference will take place on June 2-3, 2016. It will take place in the lecture halls of the Commission of National Education Pedagogical University of Krakow, which is located at Podchorążych Street 2. The deadline for submitting proposals is March 31, 2016. Accepted speakers will be notified before April 10, 2016. The main language spoken at the conference will be Polish. Because of the international nature of the conference, however, the organisers allow for the use of foreign languages. The conference fee is 250 PLN and includes: lunch during a selected day of the conference; coffee, tea, and snacks during the breaks between the sections; a formal dinner on the first day; and conference materials as well as a planned publication. The fee does not cover lodging or travel expenses. We will give you more information after confirming that we have received your proposals, which you should send to the following email address: obrazreligii@gmail.com. Organisers: Natalia Góra Magdalena Kuczek Barbara Szymczak-Maciejczyk Barbara Żmuda

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.