Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 04.03.2020 - 05.03.2020
Added on: 18.01.2020

Forum Młodych Badaczy Języka Regionu

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Temat wiodący to: Stare – nowe / Dawne – współczesne.

Forum kierowane jest do studentów, doktorantów oraz naukowców do 35. roku życia.

Forum będzie miejscem spotkań i rozmów na podejmowane przez młodych badaczy tematy, stawiania nurtujących pytań, dzielenia się wynikami swoich badań. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji wystąpień związanych z problematyką dialektologii współczesnej oraz historycznej, socjolingwistyki, historii języka, onomastyki, polityki językowej, dydaktyki i innych, które wiążą się z funkcjonowaniem języka w regionie. Czekają zarówno na opracowania szczegółowe, teoretyczne, jak i materiałowe.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 10 lutego 2020 roku na adres: sdkn.uam@gmail.com.

Information

Address:
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. Fredry 10, Poznań
Application deadline for speakers:
10.02.2020
Fee:
150 zł

See also

03.02.2020

Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze

Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym zapraszają na trzecie spotkanie w ramach ogólnopolskiej cyklicznej konferencji naukowej "Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze", która odbędzie się 14 i 15 maja 2020 roku na Wydziale „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 w Warszawie. Konferencja będzie poświęcona szeroko pojmowanym sytuacjom granicznym ze szczególnym akcentem na kwestię samobójstwa w kontekście kulturowym.

25.01.2016

Istnieć w kulturze – istnieć w kulturach… Między teorią a praktyką edukacyjną / Ogólnopolska konferencja naukowa

Tematyka spotkania nawiązuje do zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFPiK UKW  w 2009 r. konferencji „Istnieć w kulturze… Między teorią a praktyką edukacyjną”. Zaproponowany wówczas krąg tematyczny pragniemy poszerzyć o zagadnienia, które wiążą się z wyzwaniami, stawianymi przed edukacją polonistyczną przez współczesną kulturę. Pragniemy dyskutować nad tym, które obszary i wzory kultury należałoby uznać za najbardziej istotne dla enkulturacji młodego pokolenia, a także o tym, w jaki sposób i w jakiej mierze uwzględnić w edukacji wpływy kultury masowej, regionalnej, narodowej i zglobalizowanej.W związku z tym, że język jest podstawą funkcjonowania w każdym z wymienionych rejestrów kultury, stawiamy go w centrum zagadnień, które zamierzamy poddać refleksji uczestników naszej konferencji.

02.12.2019

Dyktando Mikołajkowe na UŁ

Zapaszamy do wzięcia udziału w 6. edycji Dyktanda Mikołajkowego na Uniwersytecie Łódzkim.

17.01.2020

Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. konferencję naukową zatytułowaną: „Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.