Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.03.2021 g.12:00 - 28.03.2021
Added on: 22.01.2021

XVIII Warsztaty Młodych Edytorów

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Konferencja odbędzie się w dniach 26–28 marca 2021 roku. Tegoroczna edycja zostanie zorganizowana w formie online.

„Warsztaty Młodych Edytorów” to coroczna konferencja studencko-doktorancka organizowana naprzemiennie przez studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umożliwia wymianę doświadczeń, stanowi okazję do zaprezentowania wyników swoich badań oraz poznania środowiska edytorskiego.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką z zakresu tekstologii i edytorstwa.

Prelegenci będą mieli możliwość opublikowania swoich artykułów w publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszony abstrakt powinien zawierać do 1000 znaków, w tym temat, charakterystykę omawianego obszaru tematycznego oraz co najmniej trzy słowa kluczowe. Zgłoszenia należy kierować na adres: koloedytorow@kul.pl do 24 stycznia 2021 r. do północy. Abstrakty zostaną ocenione metodą double-blind review, a wyniki przekazane drogą mailową 5 lutego 2021 r.

Information

Application deadline for speakers:
24.01.2021
Fee:
bez opłat
Added on:
22 January 2021; 14:00 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 January 2021; 14:01 (Mariola Wilczak)

See also

18.01.2020

Forum Młodych Badaczy Języka Regionu

Temat wiodący to: Stare – nowe / Dawne – współczesne.

13.07.2017

Komunikacja w medycynie / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Tegoroczne, dwudniowe spotkanie złożone będzie z trzech części:

15.04.2021

Warsztaty sermonistyczne I. Badania nad kaznodziejstwem średniowiecznym w Polsce. Przegląd tematów

Pierwsza edycja warsztatów ma na celu skonsolidowanie środowiska młodych badaczy i wydawców średniowiecznych tekstów. Będzie to okazja do poznania się oraz do dyskusji o problemach wydawniczych i interpretacyjnych. Zaproszeni goście wygłoszą wprowadzające w tematykę sermonistyki referaty. Uczestnicy będą mieli okazję przedstawić wyniki swoich badań nad zbiorami lub pojedynczymi kazaniami średniowiecznymi, zarówno łacińskimi, jak i wernakularnymi (polskimi, czeskimi, niemieckimi).

11.11.2017

XIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Slawistów „Junge Slavistik im Dialog“

Instytut Slawistyki Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii zaprasza do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów „Junge Slavistik im Dialog“. Adresatami konferencji są poloniści, rusycyści, bohemiści – językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, politolodzy i historycy. Mile widziani są również przedstawiciele innych filologii słowiańskich. Językiem konferencji jest język niemiecki. Od uczestnikόw oczekuje się 20-minutowych wystąpień – prezentacji zagadnień z wybranej dziedziny.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.