Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 08.12.2022 g.17:00
Added on: 07.12.2022

Gala jubileuszowa Instytutu Polonika

Type of the event:
Jubilee
City or town:
Warszawa

W tym roku mija 5 lat działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą „Polonika”. Z tej okazji 8 grudnia br. o godz. 17:00 na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Gala jubileuszowa, podczas której przyznane zostaną wyróżnienia osobom zasłużonym w ratowaniu dziedzictwa kulturowego za granicą.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczystość z udziałem m.in. przedstawicieli MKiDN, instytucji rządowych, samorządowych i kościelnych, placówek dyplomatycznych instytucji kultury, naukowców i konserwatorów zabytków, organizacji pozarządowych będzie transmitowana na żywo, na kanale YouTube i FB Instytutu.

Od powołania Instytutu przez wicepremiera i ministra kultury prof. Piotra Glińskiego mija 5 lat. Chcemy, by podsumowanie tego czasu miało podniosły charakter. Podczas Gali jubileuszowej pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i podjęli z nami aktywną współpracę, a także tym, którzy pomogli w organizacji i wspierali w pierwszych latach rozwoju Instytutu. - mówi Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Poloniki. - To uroczyste spotkanie będzie też okazją do uhonorowania osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą. Poprzez ten akt wdzięczności chcemy podkreślić, jak ważne jest wspólne dbanie o pamięć i historię. Myślę, że zarówno podsumowanie minionych 5 lat, jak i plany POLONIKI na kolejne lata pokażą, ile udało się zrealizować oraz jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Przez ostatnich 5 lat udało się przeprowadzić 530 projektów w 20 państwach świata. Dzięki temu wiele zabytków stanowiących dorobek kolejnych pokoleń Polaków i świadectwo naszej historii, ocalono od zniszczenia i zapomnienia. Dzieła architektury i budownictwa, cmentarze, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji, zabytki ruchome - dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, pamiątki historyczne, elementy wyposażenia wnętrz, detale i dekoracje architektoniczne, nagrobki, kaplice cmentarne i inne elementy małej architektury, jak kaplice czy krzyże przydrożne - to przykłady obszarów działań w zakresie ochrony i badań, prowadzonych przez Instytut Polonika.

Warto podkreślić, iż z uwagi na uwarunkowania historyczne duża część polskiego dziedzictwa znajduje się obecnie poza granicami naszego kraju. Dlatego badania dotyczą zarówno ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (obecnie w granicach suwerennych państw sąsiadujących z Polską: Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji oraz Mołdawii), jak i rozsianego po całym świecie dziedzictwa wytworzonego przez fale emigracji politycznych i zarobkowych od czasu upadku I Rzeczypospolitej aż do 1945 roku.

 Jak zaznacza Dorota Janiszewska-Jakubiak - Powołanie Instytutu Polonika w 2017 roku zmieniło bardzo wiele w dotychczasowym podejściu instytucji państwowych do kwestii ochrony, badania i przywracania pamięci o rozsianych po całym świecie zabytkach związanych z polską kulturą. Dzięki funduszom przekazanych Instytutowi decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udaje nam się realizować projekty wartościowe, ciekawe merytorycznie a nierzadko kosztowne - zwłaszcza w obszarze konserwacji i restauracji zabytków. Przez 5 lat, pomimo różnych trudności, na które nie mieliśmy zbytnio wpływu - pandemia, a teraz rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, nie przestawaliśmy działać. Wciąż poszerzamy nowe obszary badawcze, a dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami, instytucjami kultury i nauki, organizacjami pozarządowymi udało nam się zbudować  silne relacje partnerskie, które są niezwykle istotne w organizacji pracy przy projektach o charakterze międzynarodowym. - dodaje dyrektor.

Dbając o zachowanie śladów polskiej kultury za granicą, Instytut zapewnia pomoc merytoryczną oraz udziela wsparcia instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, ośrodkom posiadającym kolekcje dzieł sztuki i przedmiotów historycznych, zbiorów archiwalnych, bibliotecznych. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, muzeami, archiwami, bibliotekami, ośrodkami naukowo-badawczymi, służbami konserwatorskimi w różnych krajach, a także organizacjami pozarządowymi i placówkami dyplomatycznymi.

Rok 2022 był szczególny dla działalności Instytutu Polonika. W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi przez Rosję na terenie Ukrainy, Instytut, wraz z ukraińskimi partnerami, podjął się zadania zabezpieczania zagrożonych zniszczeniem cennych obiektów dziedzictwa kulturowego. Nie było to łatwe zadanie, bo wymagało nie tylko wiedzy, ale i zaangażowania oraz odwagi wielu osób. Od pierwszych dni rosyjskiego ataku pozostając w kontakcie z instytucjami ukraińskimi, właścicielami i gospodarzami obiektów zabytkowych, oraz stale współpracując m.in. z Dyrektorem Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej Lilią Onyszczenko, Instytut spieszył z pomocą ratując i chroniąc zabytki wspólnego dziedzictwa kulturowego w Ukrainie. Do prac związanych z ochroną zagrożonych wojną zabytków włączyli się polscy i ukraińscy konserwatorzy oraz firmy, które w ubiegłych latach na zlecenie POLONIKI prowadziły prace konserwatorskie na terenie Ukrainy. Aktywność Instytutu była elementem szerszego programu wsparcia instytucji ukraińskich, koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach działań zabezpieczających przeprowadzonych przez POLONIKĘ udało się dostarczyć materiały i zabezpieczyć przed pożarami 230 obiektów sakralnych (kościołów i cerkwi) oraz sepulkralnych, rzeźb wolnostojących i pomników na terenie Ukrainy zachodniej i centralnej oraz Lwowa. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii – skaningu laserowego 3D - poddano archiwizacji cyfrowej duże zabytkowe obiekty, w tym także te wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - w sumie 33 obiekty na terenie Ukrainy. Zebrane materiały stanowią ważny materiał badawczy a także są rodzajem zabezpieczenia w przypadku uszkodzenia budynków lub ich wyposażenia. Tego typu dokumentacja to podstawa podczas prac konserwatorskich lub rekonstrukcyjnych.

Obchodom jubileuszu towarzyszyć będzie wystawa „Podróż w nieznane z Instytutem Polonika”, której wernisaż odbędzie się 16 grudnia o godz. 17:00 na Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie.

Partnerem wystawy jest Narodowy Instytut Kultury Dziedzictwa i Wsi.

Strategicznym patronem medialnym obchodów jubileuszu Instytutu Polonika jest Polskie Radio S.A

Patroni medialni: PAP, dzieje.pl, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP3 Warszawa, RDC, Spotkania Z Zabytkami, siodma9.pl


Kontakt dla mediów:

Lukrecja Jaszewska

Rzecznik prasowy

tel.: +48 797 141 381

e-mail: ljaszewska@polonika.pl

(materiał prasowy Instytutu Polonika)

Information

Added on:
7 December 2022; 19:05 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 December 2022; 19:09 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.