Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.05.2019 - 16.05.2019
Added on: 15.03.2019

Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Charakterystyczna dziś płynność gatunków dramatycznych jest wyrazem przemian zachodzących w pisarstwie dla teatru, a zarazem ich siłą sprawczą. Zacieranie granic między formami gatunkowymi i niegatunkowymi, literackimi i pozaliterackimi pociąga za sobą różnokierunkowe transgresje oraz rekonfiguracje, sankcjonuje hybrydy gatunkowe, miksty, intertekstualne aluzje i gry z konwencją, formy niestabilne, tymczasowe czy wręcz jednorazowe.

Jasne kategorie gatunkowe uległy zachwianiu, a dotychczasowe różnice  między gatunkami straciły znaczenie, w konsekwencji tradycyjne pojęcie gatunku przestało być wystarczające. Przedmiotem konferencji pragniemy uczynić zagadnienia związane z dynamicznie zmieniającą się współcześnie sytuacją gatunków dramatycznych, ich statusem i znaczeniem. Proponujemy poddać refleksji innowacje pisarskie i działania artystyczne w perspektywie gatunkowości, jak również narzędzia i klasyfikacje genologiczne, które domagają się nie tylko głębszego przemyślenia, ale – być może – także weryfikacji. Celowe wydaje się podjęcie pytania, czy dzisiejszy synkretyzm gatunkowy świadczy o zamieraniu gatunku, czy też jest efektem ewolucyjnego procesu, prowadzącego do wypierania jednych paradygmatów przez inne. Estetyka agatunkowości staje się szczególnie znamienna dla teatru postdramatycznego, którego przedstawienia wykraczają poza ramy dramatu. Tematykę dotyczącą twórczości dla teatru chcemy powiązać z kwestią świadomości gatunkowej widzianej również z perspektywy odbioru, przywoływanej i pobudzanej (na różne sposoby) w tekstach.  Myślenie gatunkami z jednej strony unieważniane zarówno przez performatykę, jak i przez nowe media, z drugiej – pozostaje przejawem naszej pamięci kulturowej, choć nie wyznacza już kodów odbiorczych ani horyzontu oczekiwań.

W trakcie konferencji proponujemy między innymi następujące obszary refleksji:

– perspektywy gatunkowego ujęcia współczesnego dramatopisarstwa

– gatunkowość tekstów dramatycznych wobec ekspansji nowych tematów i dezintegracji/  przewartościowania/ kontaminacji estetyk

– niestandardowe sposoby użycia starych wzorców gatunkowych

– nowe formy dramatyczne „w uścisku” z formatami filmowymi, telewizyjnymi, internetowymi

– przekształcenia gatunkowe dramatyczno-teatralne  a wzorce przedstawień kulturowych

– demontaż tradycyjnych form dramatycznych we współczesnym teatrze

– gatunkowe narzędzia w badaniach nad współczesnym dramatem/ pisarstwem teatralnym.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 maja 2019 roku w Instytucie Badań Literackich PAN (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica).

Licząc na Państwa zainteresowanie proponowaną problematyką konferencji, uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń tematów wystąpień (wraz z krótkim streszczeniem) do 14 kwietnia 2019 na adres: ztid@us.edu.pl.

Przewidywana jest opłata konferencyjna dla referentów w wysokości 350 zł, która obejmuje wyżywienie oraz serwis kawowy, materiały konferencyjne i druk recenzowanej książki.

(informacja Organizatorów)    


PROGRAM KONFERENCJI

15 maja (środa)

 • 11.00 Otwarcie konferencji:

Co udało się reaktywować? Dyskusja panelowa wokół pierwszej edycji serii „Dramat Polski. Reaktywacja”. Udział biorą: Aneta Głowacka, Ewa Wąchocka, Artur Grabowski, Piotr Dobrowolski, Cezary Niedziółka, Jarosław Tumidajski.

Prowadzenie: Jacek Kopciński

 • 12.00 Przerwa na kawę
   
 • 12.30 Wojciech Baluch (UJ) Ramy gatunkowe w świetle dramaturgii pamięci

Beata Popczyk-Szczęsna (UŚ) Biogramat – nowa forma dramatyczna czy hybryda gatunkowa?

Ewa Wąchocka (UŚ) Kiedy muzyka jest działaniem.  Kontaminacje gatunkowe nowego dramatu

Aneta Głowacka (UŚ) Pomiędzy światami, pomiędzy tekstami. O synkretyzmie w twórczości dramatopisarskiej Przemysława Pilarskiego

 • 15.30 Przerwa na lunch
   
 • 16.00 Karolina Felberg (IBL PAN) Postępowo-reaktywny dramat radiowy Jarosława Abramowa-Newerlego jako prefiguracja angażującego się w rzeczywistość współczesnego tekstu dramatycznego

Piotr Dobrowolski (UAM) Polski dramat krytyczny. „Rząd dusz” jako współczesny fantazmat teatralny

16 maja (czwartek)

 • 10.00 Kamila Łapicka (UW) Opowiadanie graficzne w teatrze dramatycznym – „Intensamente azules” Juana Mayorgi

Elżbieta Pawłowska (UJ) UBU compagnie de création – między aktorem a maską wideo

Bartłomiej Kuczkowski (UMK w Toruniu) Egzemplarz inspicjencki jako wyzwanie badawcze. Próba charakterystyki

 • 12.00 Przerwa na kawę
   
 • 12.30 Tomasz Kaczorowski (UG) Kreacyjna moc języka. „W brzuchu wilka” Roberta Jarosza jako propozycja nowego języka w dramaturgii dla młodych widzów

Jan Podniesiński (UW) „Kartoteka” rozszerzona, czyli po co otwarta jest forma?

 • 14.00 Przerwa na lunch
   
 • 15.00 Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska (IBL PAN) Dramat i scenariusz czy dramat telewizyjny?

Jacek Kopciński (IBL PAN) Nowy dramat radiowy? Przemiany technologii – przemiany gatunku

 • 17.00 Pokaz spektaklu Falowiec na podstawie dramatu Moniki Milewskiej w reż. Jakuba Pączka (nagrody za najlepszy tekst dramatyczny oraz najlepszy spektakl wg dziennikarzy i krytyków na festiwalu „Teatroteka Fest 2019”)

Organizatorzy:

Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL PAN, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym w Instytucie Badań Literackich PAN, Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego

Information

Address:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Warszawa
Application deadline for speakers:
14.04.2019
Fee:
referenci: 350 zł; pozostali uczestnicy: wstęp wolny
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.